Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 13.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 7.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 13.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-744, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-746, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līčukalns" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-748
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma, "Zemes gabals Nr.105" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai""   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2017-VSS-749, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.59" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-740, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-741, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-743, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""   Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-759, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2017-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2017-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-757, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.16.  2017-VSS-751, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2017-VSS-752, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.–2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas Pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2017-VSS-753, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par palīgkuģa "Brēmene" atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2017-VSS-754, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.63 Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2017-VSS-755, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-984
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Sēlijas ielā 118, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-240
TA-1358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  L.Āboliņa D.Doļģe H.Rimša R.Kašs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-920
 
Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  L.Stauvere E.Cīrulis A.Bondarčuks K.Eglīte-Miezīte E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts VSS 
4.2.    Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām    J.Hermanis (Valsts kanceleja)  L.Priedīte-Kancēviča I.Turauska   

Jautājuma izskatīšanu atlikt

Skatīt protokolu