Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 4.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 4.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 2.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 4.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-8, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2018-VSS-6, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-1, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-2, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-3, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-4, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-5, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-7, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.10.  2018-VSS-13, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50.panta a) punkts)"  Satiksmes ministrija       
1.11.  VSS-14
 
Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56.pants)"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2018-VSS-10, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2018-VSS-11, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Salapi", Skrīveru novadā, nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  VSS-26
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1149
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.maija rīkojumā Nr.295 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-892
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1131
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2016-3) atbalstītā projekta "Rakstpratības attīstība Eiropā" īstenošanā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-943
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Kurzemes prospektā 128, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu