Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 11.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 5.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 11.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-15, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.2.  2018-VSS-16, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kandavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-34, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-28, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sociālā atbalsta pedagogiem piešķiršanas un administrēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2018-VSS-29, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2018-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2018-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vadības koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2018-VSS-35, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2018-VSS-36, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2018-VSS-17, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-18, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-19, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārīgām prasībām vēsturiskiem spēkratiem un kārtību kādā transportlīdzeklim piešķir un anulē vēsturiskā spēkrata statusu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-27, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-32, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2018-VSS-33, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2018-VSS-21, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2018-VSS-22, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2018-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2018-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-25, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1024
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-164
TA-2636 
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  A.Puters  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-754
TA-2588 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.63, Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-630
TA-2632 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-942
TA-2634 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1913
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija   D.Baiža  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu