Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 15.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 9.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 15.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-139, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 55A, Valkā nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-143, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-162, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas-Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa–Turaidas muzejrezervāta–publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.14.  2018-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-156, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-157, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības pamatprasībām tiesā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.19.  2018-VSS-148, Plāna projekts  Plāna projekts "Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.–2021.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2018-VSS-149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2018-VSS-150, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2018-VSS-151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2018-VSS-152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2018-VSS-153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2018-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumos Nr.51 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"""  Zemkopības ministrija       
1.27.  VSS-146
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums""  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-672
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Likumprojekts "Par Francijas Republikas aizsardzības ministra pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-697
TA-169 
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  S.Šķiltere V.Reitere I.Gaile U.Rudziks  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-171  Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  S.Šķiltere V.Reitere I.Gaile U.Rudziks  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu