Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2018.gada 1.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 23.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 1.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-207, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-195, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētā grantu projekta "Par standartu tulkošanu" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Preiļu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Kuldīgas novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-197, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-198, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-209, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2018-VSS-210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2018-VSS-212, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2018-VSS-213, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2018-VSS-214, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2018-VSS-215, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2018-VSS-216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2018-VSS-201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.22.  VSS-203
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2018-VSS-204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2018-VSS-205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2018-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1217
TA-306 
Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova I.Lukšo S.Birne  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

3.2.    Par tiesību aktu projektu anotāciju izstrādi    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu