Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 22.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 16.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 22.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-296
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-297
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2018-VSS-298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.decembra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-285, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2018-VSS-287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14, Rīgā, ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2018-VSS-288, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2018-VSS-282, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.110 "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju""  Kultūras ministrija       
1.10.  VSS-283
 
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2018-VSS-284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem"  Kultūras ministrija       
1.12.  2018-VSS-289, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-291, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-304, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2018-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.18.  2018-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas"  Veselības ministrija       
1.19.  2018-VSS-286, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2018-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.21.  VSS-300
 
Informatīvais ziņojums "Par situācijas novērtējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās'' projektā "Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve""   Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2018-VSS-301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2018-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-353
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-920
 
Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Šimiņa-Neverovska K.Eglīte-Miezīte L.Stauvere  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu