Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 17.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 17.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 11.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 17.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-466, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2018-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-473
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo funkciju izpildi Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2018-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Konsulārās palīdzības ietvaros piešķiramā valsts aizdevuma piešķiršanas un atmaksas kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2018-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-455, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-456, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 5.janvāra rīkojumā Nr.4 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-458, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-457, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.–2020.gadam"  Kultūras ministrija       
1.12.  2018-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2018-VSS-469, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma (ES) 2017/899 par 470–790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Savienībā ieviešanu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-470
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2018-VSS-467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija       
1.16.  2018-VSS-468, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2018-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja nolikums"  Veselības ministrija       
1.18.  2018-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-460
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2018-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par remigrācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2018-VSS-462, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu uz bezmantinieka mantu–nekustamo īpašumu Ezera ielā 21, Valdemārpilī, Talsu novadā un tā nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2018-VSS-463, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2018-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2018-VSS-465, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2018-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2018-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2018-VSS-482, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2018-VSS-483, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta–atvasinātas publiskas personas–"Agroresursu un ekonomikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu