Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 13.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 13.septembrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 7.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 13.septembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3B, Valkā, Valkas novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-941, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-942, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.508 "Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-944, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2018-VSS-952, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""  Ārlietu ministrija       
1.7.  2018-VSS-931, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lapeņu ielā 22, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-932, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma d/s Tumšupe Nr.168, "Tumšupē 168", Podkājās, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-933, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-938, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ieroču, to munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, pārreģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas, kā arī ieroču nodošanas remontā noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-939, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-936, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-935, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2018-VSS-948, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2018.-2021.gadam"  Labklājības ministrija       
1.17.  2018-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.18.  VSS-950
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2018-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.20.  2018-VSS-945, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Maņģenes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2018-VSS-946, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Smilškalni 1" Divezeros, Ādažu novadā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.  VSS-650
 
Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 28.novembrim) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksts"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija  Izskatīts VSS 
2.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      
Izskatīts VSS
Skatīt protokolu