Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 31.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 31.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 25.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 31.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-85, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Poligons" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-86
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Iecavas novadā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2019-VSS-89, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2019-VSS-76, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-77, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-84, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija–Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-80, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2019-VSS-81, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2019-VSS-90, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"  Labklājības ministrija       
1.10.  2019-VSS-78, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma valsts vietējā autoceļa V576 "Pievedceļš Sakstagala stacijai", Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-79, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2019-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un lidaparātu lidojumi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2019-VSS-83, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Datu valsts inspekcijas direktora amatu"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības ierobežošanai"  Veselības ministrija       
1.16.  2019-VSS-88, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija       
1.17.  2019-VSS-92, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2019-VSS-93, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu