Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 21.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 15.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 21.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-142, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-139, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-146, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2019-VSS-153, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa–Turaidas muzejrezervāta–publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.12.  2019-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""   Labklājības ministrija       
1.13.  2019-VSS-147, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1127 nobrauktuve", Bēnes pagastā, Auces novadā, nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči – Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2019-VSS-143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2019-VSS-150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.326 "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2019-VSS-151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1137
TA-194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  S.Ozola (Finanšu ministrija)  I.Petrova A.Kauliņš S.Šķiltere  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu