Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 28.februāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 28.februāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 22.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 28.februārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-187, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2019-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-185
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par līdzdalības mehānismu degvielas piegādātājiem"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2019-VSS-186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1525 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-157, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-161, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-162, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-165, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2018-1-Europeana) atbalstītā projekta "Europeana Kopējā Kultūra" īstenošanā"  Kultūras ministrija       
1.14.  2019-VSS-177, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2019-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2019-VSS-179, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga-Mārupe (Jaunmārupe) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2019-VSS-180, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2019-VSS-166, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"   Veselības ministrija       
1.22.  2019-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.23.  2019-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.24.  2019-VSS-158, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2019-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaļas kazu snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2019-VSS-172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-173, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2019-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2019-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018.gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1307
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu