Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 21.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Baiba Medvecka
Rīgā, 2019.gada 15.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 21.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-242
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2019-VSS-243, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra instrukcijā Nr.10 "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem, sistēmas pārziņa noteikumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-237, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 7, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2019-VSS-238, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2019-VSS-240, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stadions", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ērgļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2019-VSS-236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.10.  2019-VSS-234, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-235, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  VSS-241
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-233
 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2019-VSS-230, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Valsts kanceleja       
1.16.  2019-VSS-231, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Trauksmes celšanas likumā"  Valsts kanceleja       
1.17.  2019-VSS-232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-729
TA-430 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"   Iekšlietu ministrija  U.Apsītis (Iekšlietu ministrija)  S.Šķiltere U.Apsītis K.Stone  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1267
TA-402 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  B.Banga I.Broka A.Daugaviņš K.Novicāns D.Sproģe  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu