Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 4.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 29.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 4.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-278, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2019-VSS-281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2019-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2019-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2019-VSS-270, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-286, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2019-VSS-276, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2019-VSS-287, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2019-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts materiālajās rezervēs esošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.17.  2019-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas nolikums"  Veselības ministrija       
1.18.  2019-VSS-283, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-284
 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Akmentiņi", Dzidriņās, Stopiņu novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – transporta infrastruktūras – ceļa uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

2.2.    Publiskā sektora inovācija: kādēļ tā ir svarīga un kāda ir līderu loma inovācijas veicināšanā     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu