Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 2.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 2.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 26.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 2.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-385, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-386, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-387
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2019-VSS-359, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-361, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-362, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-363, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Pašvaldības ceļš Vārpiņas – Villes – Aurova" Litenes pagastā, Gulbenes novadā nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-364, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2019-VSS-365, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-366, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-367, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2019-VSS-368, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-369
 
Noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu, ar kuriem fiksē pārkāpumus, neapturot transportlīdzekli, izmantošanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-370
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2019-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augustā noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-375
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2019-VSS-376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu inspekciju kārtību"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-379, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2019-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2019-VSS-358, Plāna projekts  Plāna projekts "Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāns 2019. – 2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.27.  2019-VSS-377, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-383, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu