Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 30.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 30.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 27.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 30.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-470, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-471, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Krejotava", Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-480, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu nosacījumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2019-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts policijas ieroču un munīcijas kolekcijām"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2019-VSS-482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-464, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija       
1.14.  2019-VSS-465, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma IV" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020" ietvaros"  Kultūras ministrija       
1.15.  2019-VSS-466, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija       
1.17.  2019-VSS-469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija       
1.18.  2019-VSS-472, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-473, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2019-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu"  Veselības ministrija       
1.22.  2019-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"  Veselības ministrija       
1.23.  2019-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-486
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2019-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2019-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.maija noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2019-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2019-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 25.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dīzeļdegvielai, kuru izmanto kuģos zvejniecībai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi"   Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-492, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2019-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroniskās datu ievades sistēmas noteikumi"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu