Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 13.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 7.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 13.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-560, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-562, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par saistību uzņemšanos Horizon 2020 programmas 2018.-2020.gadam Droša, tīra un efektīva enerģija "Atbalsts dalībvalstu tirgus uzraudzībai produktu energoefektivitātes tiesību aktu jomā" projekta "EEPLIANT3" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-534, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-535, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-536, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma domājamo daļu Raiņa ielā 27, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-537, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi)""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-553, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-554, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 17, Rīgā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-555, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-541
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Horizontālās programmas atbalstītā projekta "Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku kopienās" īstenošanā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-542, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"   Kultūras ministrija       
1.15.  2019-VSS-543, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem Kultūras informācijas sistēmu centra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma" un projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-544, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2019-VSS-545, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2017.gadu"  Labklājības ministrija       
1.18.  2019-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1240 "Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-547, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 21B, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  VSS-548
 
Noteikumu projekts "Pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanas valsts autoceļiem noteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2019-VSS-549, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-550, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) un V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-551, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči – Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2019-VSS-552, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2019-VSS-559, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2019-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""  Veselības ministrija       
1.27.  2019-VSS-539, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.28.  2019-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.29.  2019-VSS-563, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.30.  2019-VSS-556, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2019-VSS-557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības dzirkstošā vīna tipa stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2019-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-67
TA-934 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-191
TA-952 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  I.Priede S.Dika-Bokmeldere T.Trubača L.Šulca  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-107
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  SAN-920
 
(2017) Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  N.Ābele  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu