Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 4.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 28.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 4.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-628, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-657, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2019-VSS-629, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3.pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-622, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Jūras ielā 34, Alojā, Alojas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes karate klubs""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-631, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-632
 
Noteikumu projekts "Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2019-VSS-633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-634, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2019-VSS-635, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-636
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Iekšlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  VSS-637
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.17.  2019-VSS-638, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2019-VSS-624, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"  Kultūras ministrija       
1.19.  VSS-625
 
Informatīvais ziņojums "Par Erasmus+ projekta "Ar tradīcijām uz inovācijām" īstenošanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-626
 
Informatīvais ziņojums "Par Erasmus+ projekta "Profesionalitāte veicina motivāciju" īstenošanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-627
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.22.  2019-VSS-639, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem""  Satiksmes ministrija       
1.23.  VSS-640
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2019-VSS-641, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "6278A001 Laidu ceļš" Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2019-VSS-642, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2019-VSS-643, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumos Nr.730 "Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2019-VSS-650, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.202 "Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.–2020.gadam""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2019-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2019-VSS-655, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2019-VSS-656, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.31.  VSS-644
 
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.32.  2019-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība"  Veselības ministrija       
1.33.  2019-VSS-646, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.34.  2019-VSS-647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.35.  2019-VSS-648, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"  Veselības ministrija       
1.36.  VSS-649
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.37.  2019-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2019-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.337 "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2019-VSS-652, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2019-VSS-653, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026.gadam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-27
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1262
TA-1189 
Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Buļļu kāpas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   D.Vilkaste L.Āboliņa A.Dudelis L.Eņģele  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-930
TA-1118 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Maņģenes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste L.Āboliņa A.Dudelis L.Eņģele  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1261
TA-1188 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   D.Vilkaste L.Āboliņa A.Dudelis  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-878
TA-1176 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
4.2.  SAN-107
 
Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti   Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  J.Račko  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu