Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 4.jūnija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 28.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 4.jūnijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-446, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-457
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Plāteru iela 3, Daugavpilī, piekritību valstij, ¾ domājamo daļu nodošanu AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-440, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-441, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Austrumu ielā 1A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-442, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projektu "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-447
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.10.  2020-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.11.  2020-VSS-448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-449, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš A2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-450, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš P32" un "Bērza mežs A", Zaubes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-451, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-452, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veģi", Saldus pagastā, Saldus novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-453, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 7, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2020-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2020-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  VSS-462
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-463, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"  Zemkopības ministrija       
1.23.  VSS-443
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-444
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-268
TA-950 
Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"  Tieslietu ministrija  A.Vītols (Tieslietu ministrija)  M.Priede K.Kinča K.Rācenājs E.Baldzēns  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu