Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 23.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 23.jūlija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 16.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 23.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-601, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-602
 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-603
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-616, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra strukturālu reorganizāciju un par materiāltehnisko līdzekļu centra – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs – izveidi"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2020-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2020-VSS-613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Daugavpilī, Cialkovska ielā 6-84, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-598, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-599, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viestura ielā 12A, Dobelē, Dobeles novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-600, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Kaļķu ielā 11A, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "Nodibinājums "Iespējamā misija"""  Finanšu ministrija       
1.11.  2020-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-604, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  Kultūras ministrija       
1.13.  2020-VSS-605, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam"  Kultūras ministrija       
1.14.  VSS-597
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2020-VSS-609, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līgotnes A", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, domājamo daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-610, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Priedaines ielā 96, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.18.  2020-VSS-606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2020-VSS-607, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 24-8, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, ar kadastra numuru 54449000690 pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2020-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu