Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 20.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 13.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 20.augustā
plkst. 9:10 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-705, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-702, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2020-VSS-703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2020-VSS-714, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2020-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.7.  2020-VSS-712, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2020-VSS-713, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2020.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" IV" īstenošanai"   Labklājības ministrija       
1.9.  2020-VSS-709, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""  Satiksmes ministrija       
1.10.  VSS-710
 
Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2020-VSS-707, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-708, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.13.  VSS-704
 
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgaļu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-48
TA-1368 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija  O.Feldmane (Ekonomikas ministrija)  A.Lazarevs I.Oša  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-239
TA-2863 
(2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Aigare (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Bērziņa G.Galviņš A.Vanags I.Oša K.Kedo  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-108
 
(iekļauts papildus) Par Ministru prezidenta 2020.gada 4.jūnija rezolūcijas Nr.12/2020-JUR-78 izpildi  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija  E.Bērziņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu