Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 8.oktobra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 2.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 8.oktobrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
0.1.  VSS-395
TA-1704 
Par Valsts sekretāru 2020.gada 1.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.39 27.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-852, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-853, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-854, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-864
 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2020-VSS-838, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-839, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-851, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-858
 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-859, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2020-VSS-860, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2020-VSS-861, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu–darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju–licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.14.  2020-VSS-856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2020-VSS-857, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām""  Labklājības ministrija       
1.16.  VSS-840
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-842, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru""  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-843
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-844
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra noteikumos Nr.502 "Autoostu noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2020-VSS-846, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2020-VSS-847, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2020-VSS-848, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2020-VSS-849, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2020-VSS-850, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2020-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2020-VSS-866, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2020-VSS-862, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"  Veselības ministrija       
1.30.  2020-VSS-867, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2020-VSS-868, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lašlejas", Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-341
TA-1703 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Ozols  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu