Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 22.oktobra darba kārtība(attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 16.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 22.oktobrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-905, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dominiki 1" Vaboles pagastā, Daugavpils novadā daļas pirkšanu militārā mācību poligona pievedceļa izveidei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-906, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-903, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2020-VSS-904, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2019.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-887, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-888, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un iekasē nelikumīgo valsts atbalstu un procentus no zonu kapitālsabiedrībām un licencētām kapitālsabiedrībām"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-889, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aleksandra ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-890
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai", Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas Stila un modes tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2020-VSS-892, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2020-VSS-893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.14.  2020-VSS-898, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V31" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-899
 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala "Dzelzceļa stacija Inčukalns", Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, apbūves tiesības piešķiršanu Inčukalna novada pašvaldībai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-900, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-901, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-896, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.19.  2020-VSS-897, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"  Veselības ministrija       
1.20.  2020-VSS-908, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2020-VSS-909, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  VSS-911
 
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2020-VSS-912, Likumprojekts  Likumprojekts "Pašvaldību likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2020-VSS-894, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētnieki–Krieviņi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2020-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-419
TA-1940 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa A.Senčilo D.Dzilna S.Siliņa  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-526
TA-1993 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa A.Senčilo D.Dzilna K.Zvirbulis E.Mugina  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu