Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 5.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 5.novembra Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 3.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 5.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Drabešu pagastā, Amatas novadā pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-953, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-936, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-937, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-938, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-939, Plāna projekts  Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2021.–2023.gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu (domājamo daļu) nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-944
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37A, Jelgavā, daļas atsavināšanu valsts vajadzībām"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-945
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības aktualizāciju Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes pētniecības infrastruktūrās un Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums"  Kultūras ministrija       
1.11.  VSS-942
 
Noteikumu projekts "Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2020-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, tiesību uz preču zīmi pārejas un licencēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-952, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-946, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija       
1.15.  2020-VSS-948, Likumprojekts  Likumprojekts "Par plastmasu saturošiem izstrādājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  VSS-949
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-950
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Augusta ielā 62, Krāslavā, Krāslavas novadā nodošanu bez atlīdzības Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2020-VSS-947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-490
TA-2068 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu