Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 12.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 12.novembra Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 5.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 12.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-958, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-959, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15b, Rēzeknē pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-971, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-972, MK noteikumu projekts  “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-973, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2020-VSS-954, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-955, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2020-VSS-956, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu nekustamajā īpašumā Lāčplēša ielā 106, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance""  Finanšu ministrija       
1.12.  2020-VSS-974, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija       
1.13.  2020-VSS-960, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-961, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-975
 
Konceptuāls ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-957, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma VI" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Kultūras ministrija       
1.17.  2020-VSS-962, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-963, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020. gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-967, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2020-VSS-966, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.564 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2020-VSS-964, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-965, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.754 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    (iekļauts papildus) Par 2020.gada 19.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu