Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 19.novembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 12.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 19.novembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-987
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-988
 
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-989
 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-976, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-977, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma "Nātrītes", Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-978, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-979
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2020-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2020-VSS-991, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2020-VSS-981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2020-VSS-982, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  Kultūras ministrija       
1.13.  2020-VSS-983, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" un vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija       
1.14.  2020-VSS-1000, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""  Labklājības ministrija       
1.15.  VSS-997
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumu prasību nepiemērošanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-998, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-999
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2020-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2020-VSS-994, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra spriedumu lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.četri prim panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2020-VSS-995, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  VSS-996
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2020-VSS-984, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Veselības ministrija       
1.23.  2020-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2020-VSS-986, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2020-VSS-992, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1236
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-746
TA-2140 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  L.Austrupe (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu