Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2020.gada 17.decembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 11.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 17.decembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-1101, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2020-VSS-1096, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1102
 
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-1075, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-1076, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumos Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-1077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-1079
 
Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2020-VSS-1080, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-1081, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-1082, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.121 "Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-1084, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2020-VSS-1095, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2020-VSS-1097, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Apvedceļš B" un "Apvedceļš C" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-1099, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  VSS-1086
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-1087, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Stacijas ielā 34-10, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2020-VSS-1090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2020-VSS-1091, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-1092, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Āžu HES–Galgauskas robeža" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2020-VSS-1093, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Struiju mežs" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2020-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2020-VSS-1072, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana personālvadības pārskatu jomā"  Valsts kanceleja       
1.29.  2020-VSS-1073, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"  Valsts kanceleja       
1.30.  2020-VSS-1074, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ietekmes novērtējuma sistēmas pilnveidi"  Valsts kanceleja       
1.31.  2020-VSS-1089, Plāna projekts  Plāna projekts "Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības stratēģija 2021-2027"   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-876
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1213
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-2169  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punkta izpildi"  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)   I.Dundure  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-480
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)   K.Kinča I.Strautiņš N.Freibergs  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-897
TA-2273 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām""  Aizsardzības ministrija  J.Karlsbergs (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-133
 
Par iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem savas nozares likumos un Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz personām paredzētajiem aizliegumiem vai ierobežojumiem saistībā ar agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu (MK 03.03.2020. sēdes prot. Nr.9 40.§)  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.  TA-2270  (iekļauts papildus) Par atbildīgās iestādes noteikšanu kontaktpunkta terorismā cietušajiem izveidei   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu