Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 21.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 21.janvāra Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 15.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 21.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-55, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gulbji" Sējas novadā daļas pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-56, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro izņēmumus pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā un iedzīvotāju mobilizāciju civilās aizsardzības formējumos un civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, kā arī kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību informē par minētajām personām, kurām piemērots izņēmums"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2021-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2021-VSS-59, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Skujas" Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2021-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2021-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrā es rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-51
 
Informatīvais ziņojums "Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2021-VSS-52, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2021-VSS-65, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekta "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2021-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2021-VSS-60, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mantas konfiskācijas izpildes rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ārvalstīm"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2021-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.13.  2021-VSS-53, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2021-VSS-54, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2021-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2021-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2021-VSS-64, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-953
TA-2523 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-158
TA-2620 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-159
TA-2623 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-783
TA-39 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu