Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 4.februāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 1.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 4.februārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-83, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2021-VSS-84, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2021-VSS-89, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2021-VSS-90, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2021-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2021-VSS-85, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2021-VSS-92, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.9.  2021-VSS-93, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2021-VSS-94, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2021-VSS-86, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zviedra ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.12.  2021-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-461
TA-50 
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste S.Bērziņa A.Ozols  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-694
TA-90 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  L.Jansone S.Šķiltere  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    (iekļauts papildus) TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  S.Rudzīte V.Jakovels I.Āboliņa M.Priede S.Šķiltere   
Skatīt protokolu