Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 25.marta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 18.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 25.martā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunsekši 1", Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2021-VSS-253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2021-VSS-254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2021-VSS-255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2021-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2021-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.131"Vadības koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2021-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.427 "Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību""   Labklājības ministrija       
1.9.  2021-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "Goda ģimenes karte"" īstenošanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.10.  2021-VSS-266, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2021-VSS-267, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2021-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2021-VSS-269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ogreslīči", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2021-VSS-270, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birztaliņas", Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2021-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes cenām""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2021-VSS-272, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Salgales ielā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-259
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2021-VSS-260, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-261
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bortnieki Viens", Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2021-VSS-262, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3-7, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  VSS-263
 
Konceptuāls ziņojums "Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2021-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 5.maija noteikumos Nr.266 "Lauksaimniecības datu centra nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2021-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-275
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2021-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Skaidrāji Imaki" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-277
 
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1057
TA-580 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  S.Rudzīte V.Jakovels I.Āboliņa   

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-68
 
(iekļauts papildus) Par Latvijas valsts ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvara izveidi  Finanšu ministrija  K.Āboliņš (Valsts kase)  L.Kļaviņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu