Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 27.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 27.maija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 19.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 27.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.augusta noteikumos Nr.544 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-486
 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2021-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.707 "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas""   Ārlietu ministrija       
1.4.  2021-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-495
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-496
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-482, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Centra iela 35D", Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-510
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2021-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-489
 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Arēna Rīga""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-490
 
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-483
 
Plāna projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021. - 2023.gadam"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-484
 
Noteikumu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2021-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2021-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2021-VSS-499, Plāna projekts  Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija       
1.18.  VSS-500
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"   Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-501
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2021-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"  Labklājības ministrija       
1.21.  2021-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.22.  2021-VSS-508, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  VSS-509
 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošās inženierbūves pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2021-VSS-491, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.25.  2021-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  2021-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.27.  VSS-507
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021 gada 7.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2021-VSS-504, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Silmalas" un "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-505
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2021-VSS-506, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu