Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.45

2005.gada 1.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

A.Kurme

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

 


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors

 


A.Čivčs

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

 


J.Stepiņš

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

A.Tomsone

 Sanāksmi sāk plkst.9.15

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā
Nr.444 "Par pārstāvju norīkošanu
Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas
 jauktajā komisijā valsts robežas atjaunošanai dabā""

VSS-1725 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi"

VSS-1742 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Daugavpilī,
Kraujas ielā 1A, K-1, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1743 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

4.§

 Plāna projekts "Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāns 2006.gadam"

VSS-1744 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, A.Kurme, V.Krievāns, K.Vāgnere, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

VSS-1745 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus
starpniecības sabiedrību komercdarbības noteikumi"

VSS-1746 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (68.saraksts)"

VSS-1747 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija rīkojumā
Nr.378 "Par valsts nekustamo īpašumu
Rīgā un Jūrmalā nodošanu
Saeimas Kancelejas valdījumā""

VSS-1748 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 14.oktobra rīkojumā
Nr.513 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta reorganizāciju""

VSS-1749 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā
Nr.1 "Par valsts nekustamās
mantas pārdošanu Rīgā""

VSS-1750 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā
Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un
Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1751 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra rīkojumā
Nr.64 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūta reorganizāciju""

VSS-1752 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā
Nr.108 "Par atsevišķu
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo
īpašumu
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-1753 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra rīkojuma
Nr.613 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Aizkraukles ielā 12a" atzīšanu par
spēku zaudējušu"

VSS-1754 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-1726 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

16.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nomu Valmierā, Abula ielā 6"

VSS-1758 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.567 "Noteikumi par
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām
dienesta pakāpēm darba samaksu""

VSS-1759 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par noteikta apjoma noslodzes datu
nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm
un Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojam"

VSS-1760 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, V.Krievāns, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 2.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Likumprojekts "Grozījums "Bezvalstnieku likumā""

VSS-1761 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, A.Kurme, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

20.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 9.augusta rīkojumā
Nr.394 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ganību dambī 26, saglabāšanu valsts
īpašumā""

VSS-1727 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona
Bērzgales pagasta Bērzgalē saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1728 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu
Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-1729 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos
Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām
profesijām""

VSS-1730 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu
un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

VSS-1731 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstniekiem
profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

VSS-1732 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos
Nr.932
"Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""

VSS-1733 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 27.§

 Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības koncepcija 2006. - 2010.gadam"

VSS-1734 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.

 

 28.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos
Nr.746 "Pedagogu darba
samaksas noteikumi""

VSS-1770 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, I.Zalpētere, R.Bluķis, A.Stucka, A.Čivčs, L.Straujuma,
L.Mankovs, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums"

VSS-1739 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā
Nr.220 "Par valsts dzīvojamo māju
nodošanu privatizācijai""

VSS-1740 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra rīkojumā
Nr.610 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""

VSS-1741_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Rīkojuma projekts "Par kustamās mantas nodošanu
tiešās pārvaldes iestādei "Autotransporta inspekcija""

VSS-1762 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 33.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo
aviācijas darbu
licencēšanas kārtību"

VSS-1763 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.445 "Pasta noteikumi""

VSS-1764 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām
stabilitātes prasībām
ro-ro pasažieru kuģiem"

VSS-1765 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

36.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību"

VSS-1766 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

37.§

 Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko
kombinēto pārvadājumu līnijām
un atbilstošajiem objektiem (AGTC)"

VSS-1767 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu"

VSS-1768 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"

VSS-1769 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

40.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-1756 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

41.§

 Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"

VSS-1757 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 42.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos
Nr.7 "Infekcijas slimību
reģistrācijas kārtība""

VSS-1755 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 43.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1735 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 44.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām""

VSS-1736 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 45.§

 Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā"

VSS-1737_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos
Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju
no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām""

VSS-1738 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

47.§

 Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

TA-2809_______________________________________________________________

(I.Preimate, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izteikto priekšlikumu, likumprojektu izskatīt š.g. 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē.

 

48.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

TA-2793 _______________________________________________________________

(V.Andrējeva, G.Medne, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Latvijas Pašvaldību savienībā izvērstu informāciju par nepieciešamajiem un jau spēkā esošajiem grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību.

 

49.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos
Nr.619 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas""

TA-2803 _______________________________________________________________

(L.Straujuma, E.Stirna, A.Eglājs, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. noteikumu projekta 9. un 13.punkta redakcijas atkārtotai saskaņošanai sasaukt starpinstitūciju sanāksmi ar Vides ministriju un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un starpinstitūciju sanāksmes protokolu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane