Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.9

2006.gada 2.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja

 


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

VSS-295 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Jarinovska, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 2.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas
un Ukrainas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un
tehniskās sadarbības jautājumos"

VSS-303 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

 Noteikumu projekts "Likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam
" Enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas
sadalījuma
kārtība"

VSS-304 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Preimate, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

4.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Salaspilī
nodošanu
Rīgas rajona Salaspils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-290 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (5.saraksts)"

VSS-291 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (6.saraksts)"

VSS-292 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Azartspēļu un izložu organizēšanas
un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-293 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

Noteikumu projekts "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
normu piemērošanas kārtība"

VSS-294 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Jarinovska, D.Pavļuts, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-298 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo
pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

VSS-299 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības
iestādes
un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-296 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Pavļuts, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 12.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Kaļķu ielā 16,
un Rīgā, Kalēju ielā 4, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-307 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Latviešu strēlnieku laukumā 1, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-308 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju
izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs"

VSS-297 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

15.§

 Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums"

VSS-306 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Krājaizdevu sabiedrību asociācijas viedokli par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

16.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos
Nr.742 "Noteikumi par
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-305 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 17.§

 Plāna projekts "Ziemeļvidzemes reģionālais
atkritumu apsaimniekošanas plāns 2006. - 2025.g."

VSS-309 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Cilinskis, G.Veismane)

1. Vides ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 3.martam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

2. Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
21.oktobra noteikumos Nr.588
"Noteikumi par gaisa kvalitāti""

VSS-310 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 19.§

 Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu
atlīdzību apjoma novērtēšanai un atlīdzību izmaksai"

VSS-311 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 20.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma
"Priekuļu selekcijas stacija" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" izveidi"

VSS-300 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

21.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās bezpeļņas organizācijas
"Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas
un izmēģinājumu stacija" reorganizāciju
un valsts aģentūras
"Latvijas Valsts augļkopības institūts" izveidi"

VSS-301 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskā uzņēmuma
"Valsts Stendes selekcijas stacija" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Valsts Stendes graudaugu
selekcijas institūts" izveidi"

VSS-302 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Koncepcijas projekts "Koncepcija par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldību"

VSS-289 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

 1. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts civildienesta pārvaldi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts lūgs Latvijas Interneta asociācijas, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju asociācijas, Latvijas Datoru tehnoloģiju asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju asociācijas viedokli par koncepcijas projektu.

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizējams
konkurss
uz valsts aģentūras direktora amatu"

VSS-288_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

25.§

 Rīkojuma projekts "Par I.Forandu"

VSS-1213_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 8.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.34 5.§).

 

26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.918 "Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms,
tās iekļaušanas
un izmantošanas kārtība""

VSS-1129_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 18.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.31 27.§).

 

27.§

 Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-1656_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas likumprojektu (prot. Nr.43 61.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

28.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršoto muitošanu"

TA-305 _______________________________________________________________

(D.Sudrabs, A.Šneiders, M.Bičevskis, S.Kārkliņa, G.Mačs, M.Ankalniņš, I.Preimate, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieka atzinumā minētajam;

2.2. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju;

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

TA-378 _______________________________________________________________

(K.Jarinovska, I.Juhņēviča, M.Bičevskis, I.Zalpētere, I.Kukute, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā un Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, noteikumu projektu sadalīt un atsevišķos tiesību aktu projektos ietvert regulējumu augstākās, vispārējās un profesionālās izglītības klasifikācijai;

2.2. atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.punktā minētajam sagatavotos noteikumu projektus saskaņot ar Tieslietu ministriju;

2.3. noteikumu projektus iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 30.§

Noteikumu projekts "Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un
metodika, atlīdzības izmaksas
un izmaksu reģistrācijas kārtība"

TA-417 _______________________________________________________________

(D.Vilkaste, L.Straujuma, A.Ozols, E.Cilinskis, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 3. un 4.punktā minētajam;

2.2. precizēt noteikumu projekta 9.punktu atbilstoši Zemkopības ministrijas priekšlikumam;

2.3. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 

Informatīvie jautājumi

 

31.§

 Par Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (DAUKS)_____________________________________________________________

(I.Rozenštrauhs, L.Straujuma, I.Gudele, U.Līkops, D.Pavļuts, M.Bičevskis, K.Jarinovska, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju par Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (DAUKS).

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam līdz š.g. 9.marta Valsts sekretāru sanāksmei nosūtīt ministrijām (sekretariātiem) informāciju par Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (DAUKS).

 

32.§

Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Savienības Padomes
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
_______________________________________________________________

(I.Kļava, I.Alliks, M.Bičevskis, I.Kukute, I.Preimate, L.Straujuma, O.Braža, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas sniegto informāciju par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Savienības Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm.

2. Ekonomikas ministrijai jautājumu par atbildīgās iestādes noteikšanu par nodarbinātības politikas jautājumu koordinēšanu Latvijā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

 

33.§

 Par Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Operacionālās programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība"
prioritātes "Administratīvās kapacitātes
stiprināšana" ietvaros
plānotajiem pasākumiem programmēšanas periodam
2007. - 2013.gadiem

_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Jautājumu skatīt š.g. 9.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.11.00

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane