Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.11

2006.gada 16.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja

 


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

B.Krieviņa

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Par Zviedrijas Bruņoto spēku, Īrijas Aizsardzības departamenta,
Čehijas Republikas
Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas,
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas aizsardzības ministrijas saprašanās
memoranda par dalību daudznacionālajā brigādē "Centrs", DB(C), Kosovas spēkos Pirmo
grozījumu"

VSS-388 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 24.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Par dienas naudas apmēru starptautiskajos projektos
iesaistītajiem ārvalstu ekspertiem,
kuri starptautiskā projekta ietvaros
uzturas Latvijas Republikā
vai citā valstī, kas nav viņu dzīves vietas valsts"

VSS-385 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes pārvades
sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu"

VSS-364 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu
profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība reglamentētajā sfērā"

VSS-365 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Madonā,
Rīgas ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-374 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Jūrmalā, Upes ielā 7, un
Jūrmalā, Tukuma ielā 32, nodošanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-375 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala ½ domājamās daļas, Rīgas rajona
Carnikavas pagastā, Krasta ielā 14, nodošanu
Latvijas Hipotēku un zemes
bankas valdījumā"

VSS-376 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-377 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem""

VSS-378 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-372 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 11.§

 Likumprojekts "Likums par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas
Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu
un viņu
ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"

VSS-373 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 12.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
 "Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts" reorganizāciju un valsts
aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" izveidi"

VSS-368 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 13.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos
Nr.249 "Valsts aģentūras
"Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums""

VSS-361 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, O.Braža, D.Pavļuts, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 17.martam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas"
sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-386 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

15.§

 Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas
darbības stratēģijas
2006. - 2009.gadam projekts

VSS-387 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, V.Krievāns, D.Grīnberga, O.Braža, D.Pavļuts, U.Klapkalne, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

VSS-362 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

17.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par civilo zemskaņas
lidmašīnu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos"

VSS-389 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"

VSS-390 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"

VSS-391 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos
Nr.76 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem
atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes""

VSS-379 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

21.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Centrālcietums"
Rīgā, Mazā Matīsa ielā 3 saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-380 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Valsts rezervju centrālās
medicīnas iekārtu bāzes nolikums"

VSS-366 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un
pretepidēmiskā
režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"

VSS-367 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 24.§

 Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-370 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

25.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.aprīļa rīkojumā
Nr.196 "Par pretendentu
un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-371 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

26.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-381 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 27.§

 Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

VSS-382 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā"

VSS-383 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

29.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir
valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā
biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""

VSS-384 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 23.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Koncepcijas projekts "Koncepcija Valsts dienestā (civildienestā, tiesā, prokuratūrā,
Valsts kontrolē, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā) nodarbināto personu
sociālo garantiju sistēma"

VSS-363_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

31.§

 Koncepcijas projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas
politikas īstenošanas administratīvo funkciju nodošanu"

VSS-45_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.2 14.§).

 

 32.§

 Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

VSS-1176_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.33 18.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

33.§

 Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA-484 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, A.Kveska, A.Loskutovs, D.Tauriņš, S.Pupaine, A.Dāvidnieks, U.Līkops, M.Dzelme, T.Tverijons, V.Rutkovskis, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā uztur spēkā savus iebildumus.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Tieslietu ministrijai:

3.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajam;

3.2. paredzēt likumprojekta Pārejas noteikumos spēkā stāšanās termiņu B sadaļai "Parādnieka tiesiskās aizsardzības process" un D sadaļai "Fiziskās personas maksātnespējas process";

3.3. vienoties ar Latvijas Komercbanku asociāciju jautājumā par nepieciešamību veikt pētījumu, lai apzinātu tiesiskās aizsardzības procesa ieviešanas nepieciešamību;

3.4. precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

4. Likumprojekts Ministru kabineta komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-472) un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-459).

 

34.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-472 _______________________________________________________________

(A.Kveska, G.Veismane)

1. Ņemot vērā šī protokola 33.paragrāfu, likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Maksātnespējas likums" (TA-484) un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-459).

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 3., 4., 5.punktā un 2.2.apakšpunktā minētajam;

2.2. precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-459 _______________________________________________________________

(A.Kveska, G.Veismane)

Ņemot vērā šī protokola 33.paragrāfu, likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Maksātnespējas likums" (TA-484) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-472).

 

36.§

 Likumprojekts "Vides aizsardzības likums"

TA-555 _______________________________________________________________

(E.Cilinskis, R.Ezerts, A.Straume, D.Tauriņš, K.Ketners, G.Puķītis, V.Krievāns, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. precizēt iesniegto likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam;

2.2. svītrot likumprojekta 28.panta pirmās daļas pirmajā punktā vārdus "un attiecīgo vietējo pašvaldību";

2.3. precizēt likumprojekta 28.panta ceturtās daļas 4.punkta un 31.panta divpadsmitās daļas redakciju atbilstoši sanāksmē lemtajam un saskaņot to ar Iekšlietu ministriju;

2.4. saskaņot likumprojekta 31.panta divpadsmitās daļas redakciju ar Finanšu ministriju;

2.5. papildināt anotācijas III.sadaļu atbilstoši Iekšlietu ministrijas priekšlikumam un saskaņot to ar Iekšlietu ministriju;

2.6. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktā vārdus "Finanšu ministriju un";

2.7. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kas paredz, ka jautājums par papildu nepieciešamajiem līdzekļiem ir skatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts institūciju budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta grozījumu un valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā;

2.8. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto un saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 

Informatīvie jautājumi

 

37.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-622_______________________________________________________________

(E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.

 

 38.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-603 _______________________________________________________________

(U.Līkops, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Veselības ministrijā.

 

 39.§

 Par 2005.gada 22.decembra likumā "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"
noteikto Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi

SAN-894 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, S.Vīgante, D.Tauriņš, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska sniegto informāciju.

2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Informācijas atklātības likuma 9.panta ceturtajā daļā dotā uzdevuma izpildi.

3. Finanšu ministrijai nodrošināt Informācijas atklātības likuma 13.panta trešajā un ceturtajā daļā dotā uzdevuma izpildi.

4. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam nodrošināt Informācijas atklātības likuma 10.panta piektajā daļā un 18.panta otrajā daļā dotā uzdevuma izpildi.

5. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu Ministru prezidenta uzdevuma (rezolūcijas) projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minētajam.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane