Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.14

2006.gada 6.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā -  departamenta direktora vietniece

 


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas 2007. - 2009.gadam projekts

VSS-498 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos
Nr.11 "Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums""

VSS-499 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras
Veselības un sporta centra Krustabaznīcas ielā 9,
Rīgā, publisko pakalpojumu
cenrādi"

VSS-500 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

4.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (80.saraksts)"

VSS-501 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas
un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-502 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība"

VSS-504 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Betaga, K.Vāgnere, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"

VSS-505 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības
Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmā"

VSS-506 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Valsts kasi, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā
iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases veida pārbaudes"

VSS-507 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās
institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem
un neatbilstībām
projektu īstenošanā"

VSS-508 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

VSS-510 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 12.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām
profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-496 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 13.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par centralizēto
eksāmenu saturu
un norises kārtību"

VSS-497 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"

VSS-489 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Muzeju akreditācijas noteikumi"

VSS-490 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Kultūras koledžas nolikums"

VSS-509 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos
Nr.650 "Invaliditātes ekspertīzes kārtība Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijā""

VSS-495 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.893 "Noteikumi par kārtību
un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas
shēmu""

VSS-491 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas
dzelzceļa sistēmu
savstarpēju izmantojamību"

VSS-492 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos
Nr.310 "Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu""

VSS-493 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Likumprojekts "Par 1976.gada Konvencijas par atbildības
ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokolu"

VSS-494 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

22.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi""

VSS-519 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Jaunatnes
politikas
valsts programmā 2005. - 2009.gadam"

VSS-520 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra
izveidošanas
koncepcijas projekts

VSS-503 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, I.Krūmane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

25.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā"

VSS-511 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

26.§

 Noteikumu projekts "Sējas kaņepju audzēšanas kārtība"

VSS-512 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos
Nr.832 "Valsts aģentūras
"Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums""

VSS-513 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

28.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos
Nr.217 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju
izsludināšanu mežā""

VSS-514 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" nolikums"

VSS-515 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Valsts augļkopības institūts" nolikums"

VSS-516 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

31.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" nolikums"

VSS-517 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Higiēnas prasības zvejas produktu
tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"

VSS-518 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

33.§

 Noteikumu projekts "Valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto
mērīšanas līdzekļu saraksts"

VSS-1299_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 12.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 30.martā iesniegts Valsts kancelejā (TA-862).

 

34.§

 Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

VSS-1307_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.35 27.§).

 

 35.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Piedrujas ielā 3b, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1249_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 29.§).

 

36.§

 Informatīvā ziņojuma projekts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas
celtniecībai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas gaitu

VSS-1325_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.35 37.§), ņemot vērā, ka projekts š.g. 6.martā tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

37.§

 Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīklu
galiekārtu izplatīšanas, lietošanas un uzraudzības kārtība"

VSS-1289_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 50.§).

 

38.§

 Nepilngadīgo personu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma
izpildes politikas pamatnostādņu projekts 2006. -
2010.gadam

VSS-1313_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 22.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.35 58.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

39.§

 Informatīvais ziņojums par rīcības plāna koncepcijas "Valsts ģimenes politika"
īstenošanai
2004. - 2013.gadam pasākumu izpildi 2005.gadā

TA-566 _______________________________________________________________

(I.Liepa, L.Andersone, A.Stucka, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:

2.1. kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt informatīvā ziņojuma 3.1.apakšpunktu;

2.2. precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā nosūtīšanai zināšanai visiem Ministru kabineta locekļiem un Ministru kabineta sēdes dalībniekiem, kas sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām.

 

40.§

 Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-722 _______________________________________________________________

(K.Lore, G.Kalniņš, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. izveidot starpministriju (starpinstitūciju) darba grupu, pieaicinot Tieslietu ministrijas pārstāvjus un nozares speciālistus, lai izvērtētu, kādi grozījumi Komerclikumā nepieciešami, lai pastiprinātu mazākumakcionāru tiesību aizsardzību un noteiktu detalizētākus mazākumdalībnieku tiesību aizsardzības mehānismus;

2.2. darba grupas pārstrādāto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

41.§

 Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"

TA-726 _______________________________________________________________

(O.Geitus-Eitvina, L.Straujuma, O.Kokāne, I.Juhansone, A.Stucka, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. papildināt noteikumu projekta 2.punktā minētās Valsts zemes dienesta funkcijas atbilstoši Zemkopības ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Informatīvais jautājums

 

42.§

 Par informatīvo ziņojumu "Darba samaksas paaugstināšanas
plāns
valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem"

_______________________________________________________________

(S.Gulbe, L.Straujuma, O.Braža, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lieta un līdz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nosūtīts informācijai visām ministrijām (sekretariātiem).

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.50

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane