Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.16

2006.gada 20.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā -  departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā -  sekretariāta vadītāja padomnieks

 


J.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā -  departamenta direktora vietniece

 


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietā -  priekšnieka vietnieks

 


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

 

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā -  Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

A.Tomsone

 Sanāksmi sāk plkst.9.15

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos
Nr.519 "Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri
nodrošināmi
ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem""

VSS-566 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu""

VSS-575 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 2.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo VAS "Privatizācijas aģentūra"
turējumā esošo 105 300 akciju
sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs
"Rīga""
akciju nodošanu privatizācijai (81.saraksts)"

VSS-563 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo VAS "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"
turējumā esošo
40 500 akciju sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga""
akciju nodošanu privatizācijai (82.saraksts)"

VSS-564 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumā
Nr.189 "Par valsts kapitāla daļu
publiskajā akciju sabiedrībā
"Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga""""

VSS-565 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-559 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijā, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Robežsardze"
Krāslavas rajona Piedrujas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-571 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā
Nr.743 "Par bezpeļņas organizācijas
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbildību""

VSS-558 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Programmas projekts "Nacionālās un reģionālās
nozīmes
koncertzāļu tīkla izveide 2007. - 2013.gadam"

VSS-573 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Tauriņš, D.Pavļuts, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 21.aprīlim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

2. Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu
pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaude un noteikts ierobežojums
vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka"

VSS-561 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas
lidlauku izveidošanu,
sertifikāciju un ekspluatāciju"

VSS-562 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa
pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"

VSS-574_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

VSS-570 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Jarinovska, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos
Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju
no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām""

VSS-560 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Rīkojuma projekts "Par Zivju fonda padomes sastāvu"

VSS-567 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uz Eiropas Ekonomikas zonas robežas
Latvijā kontrolē personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku
izcelsmes produktus, mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtība, personas
tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes
produktu iznīcināšanas kārtība"

VSS-568 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi un Valsts robežsardzi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 17.§

 Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības
materiāliem
un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"

VSS-569 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-572 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

19.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā
iesaistītās institūcijas izstrādā un apstiprina struktūrfonda nacionālo programmu
un tās projektus"

VSS-1478_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 20.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 15.§).

 

20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts
nodevu
par mežsaimnieciskajām darbībām"

VSS-1429_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 6.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 47.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

21.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā
dienestā""

TA-871 _______________________________________________________________

(N.Penke, M.Bičevskis, L.Straujuma, D.Tauriņš, I.Zalpētere, I.Alliks, U.Līkops, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ārlietu ministrijai:

2.1. papildināt noteikumu projekta 5.punktā minēto 9.1punktu, paredzot, ka darbinieks, kas veic dienesta pienākumus ārvalstīs, lēmuma pieņemšanai par pabalsta par bērna uzturēšanos ārvalstīs izmaksāšanu, iesniedz Ārlietu ministrijā iesniegumu, tajā norādot, ka bērns sasniedzis 18 gadu vecumu vai pabeidzis vidējās izglītības iestādi dienesta valstī (pievienojot attiecīgus dokumentus), nestrādā un nav stājies laulībā;

2.2. izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinuma 1.punktā minēto un, ja nepieciešams, izteikt noteikumus jaunā redakcijā;

2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 22.§

 Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-841 _______________________________________________________________

(I.Alliks, G.Veismane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt un virzīt to izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc Ekonomikas ministrijas sagatavotā Informatīvā ziņojuma ar priekšlikumiem, kā uzlabot kārtību, kādā atbildīgās institūcijas iegūst, uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē savu darbību, funkciju un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu savlaicīgu un padziļinātu darba tirgus prognožu sagatavošanu un attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi (TA-416) izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.

 

 

Informatīvais jautājums

 

23.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-960 _______________________________________________________________

(N.Penke, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane