Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.18

2006.gada 11.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā -  sekretariāta vadītāja padomnieks

 


J.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā
-  Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

A.Tomsone

 Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

VSS-609 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-610 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām""

VSS-611 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-612 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-634 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par rīkojuma projektu.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-604_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.augusta rīkojumā
Nr.505 "Par Nacionālās metroloģijas padomes sastāvu""

VSS-615 ______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu
privatizācijai (83.saraksts)"

VSS-616 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.februāra rīkojumā
Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-617 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos
Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002
01 "Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika""

VSS-618 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

VSS-619 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 12.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-620 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (10.saraksts)"

VSS-621 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz no Kohēzijas fonda
līdzekļiem finansēta projekta pārskatus
vadošajai iestādei un maksājumu iestādei"

VSS-622 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
normu piemērošanas noteikumi"

VSS-623 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 16.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

VSS-624 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 17.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu pierobežas ceļu
būvniecības projektu īstenošanai pie Pededzes robežas pārejas
punkta un Pāternieku robežkontroles punkta"

VSS-625 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā
Nr.269 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Piedrujas ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-626 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-636 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, I.Kukute, V.Krievāns, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība un Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.650 "Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

VSS-637 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 21.§

 Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei"

VSS-635 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 22.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.maija rīkojumā
Nr.336 "Par pretendentu
un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-628_______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, I.Kukute, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.994 "Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību""

VSS-605 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 24.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 6,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Elektronisko sakaru direkcija" pamatkapitālā"

VSS-606 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana,
pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa
kuģu tehniskā apkope (remonts)"

VSS-607 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas,
izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā"

VSS-627 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un
atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem
un par kārtību, kādā atbrīvo
no dabas resursu nodokļa samaksas
par transportlīdzekļiem"

VSS-613 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Noteikumu projekts "Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība"

VSS-614 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 29.§

 Rīkojuma projekts "Par dzīvojamai mājai funkcionāli piekrītošās valsts zemes vienības
"Māja Dedziņi" nodošanu Tukuma rajona
Jaunpils pagasta padomes īpašumā"

VSS-629 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

30.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valgundes 1.vasaras polderis"
Jelgavas rajona Valgundes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu

Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-630 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu un zemes nomu Valmierā, Rīgas ielā 40"

VSS-631 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

32.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Odiņi"
Variešu pagastā, Jēkabpils rajonā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-632 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu
vākšanas
programmas projekts 2006.gadam

VSS-633 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts

VSS-608_______________________________________________________________

(I.Gailīte, M.Krieviņš, M.Bičevskis, L.Straujuma, O.Braža, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par pamatnostādņu projektu.

2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.maijam).

3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

35.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā
Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004. -
2009.gadam""

VSS-1464_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 20.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.39 19.§).

 

36.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta
sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros"

VSS-1515_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 27.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.40 14.§).

 

37.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

VSS-1590_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 10.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.42 22.§).

 

38.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts
civildienesta ierēdnim kompensē
un ierēdnis atmaksā ar mācībām saistītos izdevumus"

VSS-1524_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 27.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.40 21.§).

 

39.§

 Noteikumu projekts "Bioeļļas izmantošanas kārtība meža tehnikā"

VSS-1506_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 27.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.40 33.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 11.maijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1262).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

40.§

 Noteikumu projekts "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

TA-961 _______________________________________________________________

(U.Sarma, M.Bičevskis, I.Gailīte, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21.punktā un 2.punkta pirmajā un trešajā daļā minētajam;

2.2. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.3. saskaņoto un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

41.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu
Valsts policijai, valsts drošības iestādēm
un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam"

TA-1044 _______________________________________________________________

(M.Rāzna, R.Bergmanis, A.Kreilis, M.Bičevskis, V.Krievāns, I.Aire, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. atbilstoši Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes izteiktajiem iebildumiem izvērtēt noteikumu projekta atbilstību Elektronisko sakaru likumā un Operatīvās darbības likumā noteiktajam un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā "Par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu" noteiktajam, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;

2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju;

2.4. saskaņoto un precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 42.§

 Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-1048 _______________________________________________________________

(A.Pencis, L.Straujuma, A.Ozols, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija uztur spēkā savu iebildumu.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Iekšlietu ministrijai iesniegt likumprojektu Valsts kancelejā.

 

 43.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-834 _______________________________________________________________

(D.Pavļuts, Dz.Mukāne, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Kultūras ministrijai:

2.1. svītrot noteikumu projekta 3.punktu un noteikumu projekta pielikuma 1.punktu;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, nosakot, ka jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu 2006.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"";

2.3. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

44.§

 Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"

TA-1006 _______________________________________________________________

(B.Paševica, L.Dimante, K.Gerhards, B.Vītoliņa, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Labklājības ministrijai:

2.2. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju;

2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

45.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā
remonta
un modernizācijas kārtība"

TA-1119 _______________________________________________________________

(J.Eiduks, K.Gerhards, R.Ansone, I.Gailīte, G.Mačs, L.Straujuma, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. sasaukt stapinstitūciju sanāksmi ar Ekonomikas ministrijas un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta pārstāvjiem atkārtotai noteikumu projekta saskaņošanai;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane