Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 38

2006.gada 5.oktobrī

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktoreG.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietniece


Z.Kalniņa-Lukaševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.TomsoneSanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.494 "Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu NBS vajadzībām""

VSS-1366____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Dreģe, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma izņēmuma piemērošanu
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku lidotāju apmācībai lidotāju skolās"

VSS-1367____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu""

VSS-1368____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1393____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-1394____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

VSS-1395____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

VSS-1396____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā"

VSS-1397____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

VSS-1398____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1384____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Valmieras rajona
Valmieras pagastā, Ābeļu ielā 10B, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1378____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1379____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1380____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana
finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""

VSS-1381____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.29 "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas izraidāma persona, attiecībā uz kuru
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu""

VSS-1373____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šķirstiņi" Daugavpils rajonā,
Medumu pagastā, Vasarišķu ciemā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1374____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums"

VSS-1375____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1385____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" un Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2006./2007.mācību gadā"

VSS-1386____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un
maksāšanas kārtību par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam"

VSS-1387____________________________________

(E.Ektermane, M.Gruškevics, K.Vāgnere, G.Veismane)

Ņemot vērā pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).
 
21.§
Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi"

VSS-1388____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu
menedžmenta augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu"

VSS-1389____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi"

VSS-1390____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1369____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, K.Vāgnere, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Piļu un muižu asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Rundāles pils rezervāta nolikums"

VSS-1370____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 16.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-1371____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
27.§

Rīcības plāna projekts politikas pamatnostādņu "Valsts kultūrpolitikas
vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts" īstenošanai 2006.-2009.gadam

VSS-1409____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, I.Freiberga, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 20.aprīļa rīkojumā
Nr.193 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1391____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos
Nr.201 "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu
segšanas kārtība""

VSS-1383____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1408____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1376____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1377____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1399____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1400____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1401____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1402____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos
Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība""

VSS-1403____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.marta rīkojumā
Nr.131 "Par Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos
attālumos pamatnostādnēm 2004.-2010.gadam""

VSS-1404____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""

VSS-1405____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1406____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1407____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā
veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu un par
veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"

VSS-1382____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005.-2009.gadam"

VSS-1372____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Koncepcijas projekts "Par valsts ģeotelpiskās informācijas sistēmas izstrādi"

VSS-1392____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekts, kurš tiek atsaukts un netiek virzīts izskatīšanai
Ministru kabinetā

45.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai"

VSS-394____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 23.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.12 19.§).
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

46.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un
bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"

VSS-419
TA-2594 ____________________________________

(U.Līkops, E.Ektermane, Z.Kalniņa-Lukaševica, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Veselības ministrijai:
3.1. precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz mirušā cilvēka ķermeņa, kura audi vai orgāni tikuši izņemti, uzglabāti vai izmantoti, vai arī tam veikta tiesu medicīniskā izmeklēšana vai obligātā patologanatomiskā izmeklēšana, nodošanu apbedīšanai mirušā cilvēka piederīgajiem;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

47.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2636 ____________________________________

(I.Dreģe, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2637 ____________________________________

(I.Dreģe, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
49.§
Par valsts pārvaldes iestāžu vadības semināru "Sabiedrība un valsts pārvalde - efektīva sadarbība"
____________________________________

(V.Krievāns, M.Gailis, L.Straujuma, U.Līkops, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju par š.g. 26.oktobrī Siguldā plānoto valsts pārvaldes iestāžu vadības semināru "Sabiedrība un valsts pārvalde - efektīva sadarbība".
 
50.§
Informatīvais ziņojums par kompetenču sadalījumu Zaļajai grāmatai par Jūrniecības politiku

TA-2746 ____________________________________

(A.Ļubļina-Goldmane, A.Krastiņš, A.Matīss, S.Zvidriņa, I.Kļava, M.Gruškevics, L.Straujuma, I.Juhansone, A.Straume, G.Puķītis, U.Līkops, Z.Kalniņa-Lukaševica, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju.
2. Neatbalstīt piedāvātos risinājuma variantus atbildīgās institūcijas noteikšanai par Zaļo grāmatu par Jūrniecības politiku.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. atkārtoti izvērtēt ministriju kompetenču sadalījumu, tai skaitā attiecībā uz atbildīgās institūcijas noteikšanu par Zaļo grāmatu par Jūrniecības politiku, un sagatavot ar līdzatbildīgajām ministrijām saskaņotu alternatīvu priekšlikumu kompetenču noteikšanai un mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par informatīvā ziņojuma turpmāko virzību Valsts kancelejā;
3.2. atkārtoti nosūtīt līdzatbildīgajām ministrijām informāciju par Eiropas Savienības Somijas Prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem Zaļajai grāmatai par Jūrniecības politiku Prezidentūras darba grupai, kuras sanāksme notiks š.g. 16.oktobrī.
4. Ministrijām sagatavot atbildes uz Eiropas Savienības Somijas Prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem un līdz š.g. 11.oktobrim iesniegt Satiksmes ministrijā.
5. Satiksmes ministrijai apkopot līdzatbildīgo ministriju sagatavotās atbildes un sniegt attiecīgu ziņojumu Valsts sekretāru š.g. 12.oktobra sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane