Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 45

2006.gada 23.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs 

J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos
Nr.119 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem
amatiem""

VSS-1679____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi""

VSS-1680____________________________________

(E.Ektermane, J.Karlsbergs, I.Freiberga, G.Veismane)

Ņemot vērā pieprasījumu Aizsardzības ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).
 
3.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti
sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā sauszemes teritorijā miera laikā"

VSS-1681____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos
Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-1687____________________________________

(E.Ektermane, B.Paševica, I.Freiberga, M.Bičevskis, A.Liepiņš, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Banka sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Ceļu inženieri" nodošanu privatizācijai (106.saraksts)"

VSS-1688____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā
Nr.762 "Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Autoceļu direkcija"
reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrības
"Ceļu inženieri" izveidošanu""

VSS-1689____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes
drošības direkcija" nodošanu privatizācijai (115.saraksts)"

VSS-1690____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (117.saraksts)"

VSS-1691____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 7.septembra rīkojumā
Nr.442 "Par nekustamo īpašumu Liepājas rajona Pāvilostā, Ostmalas ielā 2 un
Meža ielā 7, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1692____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs" nodošanu privatizācijai
(118.saraksts)"

VSS-1693____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" nodošanu privatizācijai
(119.saraksts)"

VSS-1694____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Piejūras slimnīca" nodošanu privatizācijai (120.saraksts)"

VSS-1695____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(122.saraksts)"

VSS-1696____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1697____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu
automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība"

VSS-1662____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"

VSS-1663____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā
Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""

VSS-1664____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Gaujas ielā 15 un
Gaujas ielā b/n, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"
pamatkapitālā"

VSS-1665____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par Valsts ieņēmumu dienesta
centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās""

VSS-1666____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos
Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās
vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

VSS-1667____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), Izglītības un zinātnes ministriju (Profesionālās izglītības attīstības aģentūra), Labklājības ministriju (Nodarbinātības valsts aģentūra, Sociālo pakalpojumu pārvalde), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (Valsts reģionālās attīstības aģentūra), Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju (Lauku atbalsta dienests), Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

VSS-1668____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par likumprojektu.
 
22.§
Instrukcijas projekts "Iekšējā audita metodika"

VSS-1669____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos
Nr.352 "Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu drošības pasākumu īstenošanas
noteikumi""

VSS-1670____________________________________

(E.Ektermane, J.Karlsbergs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14"

VSS-1671____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Alūksnē, Merķeļa ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1672____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Daugavpilī, Dzintaru ielā 6/8, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1673____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība"

VSS-1674____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos
Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un
noformēšana""

VSS-1675____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos
Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-1676____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālā darba
un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"" Satversmes apstiprināšanu"

VSS-1650____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumu
Nr.250 "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība" satversme"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1651____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par
sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

VSS-1652____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"

VSS-1653____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Profesiju standartu izstrādes kārtība"

VSS-1654____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
35.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par albuma "Terra Mariana"
faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu"

VSS-1682____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā,
Doma laukumā 6, rekonstrukciju"

VSS-1683____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par īpaši aizsargājamā kultūras ieminekļa "Turaidas muzejrezervāts"
ēku Rīgas rajona Krimuldas pagastā un ēkas Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju"

VSS-1684____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts arhīvu
sistēmas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1685____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.664 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Teika" nolikums""

VSS-1677____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.marta rīkojumā
Nr.162 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1660____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.maija rīkojumā
Nr.305 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-1661____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā
Nr.371 "Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pašvaldību
institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai""

VSS-1699____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, A.Stucka, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi"

VSS-1658____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības
saziņas līdzekļu veidoto televīzijas programmu apraide ciparformātā"

VSS-1659____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos
Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā""

VSS-1655____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Olaines cietums"
Olainē, Rīgas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1656____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pārlielupes cietums"
Jelgavā, Garozas ielā 31, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1657____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts zemes dienesta turējumā esošās valsts kustamās mantas nodošanu"

VSS-1698____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās
amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu
ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

VSS-1648____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts slimnīcas ''Leprozorijs'' reorganizāciju"

VSS-1649____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Rīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1647____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos
Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no
trešajām valstīm""

VSS-1644____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas
gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"

VSS-1645____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
54.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība"

VSS-1646____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par pasākumiem, kas tiks finansēti
no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta"

VSS-1686____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
56.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos
Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību
valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

VSS-1678____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.decembrim).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

57.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1073____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 3.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.29 8.§).
 
58.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-636____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 19.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 30.novembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.994 "Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību""

VSS-605
TA-3207 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 23.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 20.novembrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3207).
 
60.§
Rīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1604____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 9.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas plāna projektu (prot. Nr.43 37.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

61.§

Likumprojekts "Interešu konflikta novēršanas likums"

VSS-551
TA-2955 ____________________________________

(A.Loskutovs, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Veismane)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ņemot vērā nesaskaņoto jautājumu apjomu, izvērtēt Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas priekšlikumu pirms likumprojekta tālākas virzības sagatavot attiecīgu koncepcijas projektu un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par likumprojekta turpmāko virzību.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-572
TA-2956 ____________________________________

(A.Loskutovs, G.Veismane)

Ņemot vērā šī protokola 61.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iesniegt priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 

Informatīvie jautājumi

63.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3089 ____________________________________

(M.Gruškevics, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijā.
 
64.§
Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajās lietās
____________________________________
(K.Bārdiņa, N.Penke, G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par Latvijas Republikas dalību Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajās lietās līdz 2006.gada novembrim.
2. Tieslietu ministrijai sagatavoto informāciju elektroniski nosūtīt ministrijām (sekretariātiem) un Valsts kancelejai.
 
65.§
Par tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamā kārtībā līdz šī gada beigām
____________________________________

(M.Bičevskis, G.Veismane)

Ministrijām (sekretariātiem) savlaicīgi informēt Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju par tiesību aktu projektiem, kurus tās plāno iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamā kārtībā līdz šī gada beigām.
 
66.§
Par tuvāko Valsts sekretāru sanāksmi
____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

Noteikt, ka nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme notiks š.g. 7.decembrī.
 

Sanāksmi slēdz plkst.10:00

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane