Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 47

2006.gada 14.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietnieks


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre  S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.TomsoneSanāksmi sāk plkst.9:15

Pieteiktie projekti

 

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Ventspilī, Staldzenes ielā 61
un Bangu ielā 63, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1763____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 29.novembra rīkojumā
Nr.577 "Par nekustamā īpašuma Ventspils rajona Vārves pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1764____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos
Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju
izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""

VSS-1765____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, E.Rinkēvičs, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Attīstības sadarbības likums"

VSS-1766____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" viedokli par likumprojektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-1790____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"

VSS-1791____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai"

VSS-1754____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala Rīgā, Mūkusalas ielā 35,
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1755____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Vides projekti" nodošanu privatizācijai (127.saraksts)"

VSS-1756____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas standarts" nodošanu privatizācijai (128.saraksts)"

VSS-1757____________________________________

(E.Ektermane, U.Lielpēters, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""

VSS-1758____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
9.jūlija rīkojumā Nr.434 "Par Latvijas Būvniecības padomi""

VSS-1759____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas
valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

VSS-1768____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu
automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija"

VSS-1769____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta
programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē
atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-1770____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu
ministrijai informāciju par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par
sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem"

VSS-1771____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas aizņēmējvalsts statusa
anulēšanu Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā"

VSS-1772____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem,
tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

VSS-1773____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru
kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali"

VSS-1774____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos
Nr.88 "Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus
par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības
finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali""

VSS-1775____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Ministru kabinets kontrolē
operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildi"

VSS-1767____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu
reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2007.gadā"

VSS-1778____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolu māsas profesijas standartu"

VSS-1779____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta profesijas standartu"

VSS-1780____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociologa profesijas standartu"

VSS-1781____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas
izbūvju nodošanu Cīravas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1782____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Filmu klasifikācijas noteikumi"

VSS-1760____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.558 "Valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" nolikums""

VSS-1761____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
20.novembra noteikumos Nr.487 "Filmu izplatīšanas noteikumi""

VSS-1762____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1752____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, B.Paševica, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības,
saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

VSS-1753____________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.893 "Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu""

VSS-1750____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""

VSS-1751____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.novembra rīkojumā
Nr.731 "Par koncepciju "Par komercdarījumu tiesisko regulējumu"""

VSS-1776____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par komercdarījumu tiesisko regulējumu""

VSS-1777____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums""

VSS-1783____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Dvietes paliene"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1784____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Meža monitoringa valsts programma 2007.gadam"

VSS-1785____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumos Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība""

VSS-1786____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība""

VSS-1787____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1788____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskajām darbībām,
mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu"

VSS-1789____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Bulduros 1115"

VSS-1792____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Bulduros 1206"

VSS-1793____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

45.§

Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās pilnveides kārtība"

VSS-762____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 1.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 24.§).
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos
Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""

VSS-764
TA-3491 ____________________________________

(J.Maršāns, E.Ektermane, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 1.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 29.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 13.decembrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3491).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

47.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama
un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"

VSS-1028
TA-2975 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Žīgure, S.Šķiltere, U.Līkops, M.Bičevskis, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību noteikumu projekta 5. un 6.punkta redakciju un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot termiņu, līdz kuram Ministru kabinetam jānodrošina nacionālās klasifikācijas un klasifikatoru apstiprināšana;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos
Nr.309 "Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un
aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi""

VSS-870
TA-3118 ____________________________________

(I.Tāre, I.Stepanova, G.Tentere, I.Kukute, B.Paševica, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 22.punktā ietvertā 51. un 55.punkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas izteiktajiem priekšlikumiem;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
49.§
Ministru prezidenta rīkojuma projekts "Par darba grupu koncepcijas par sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu attiecībā uz valstī noteiktajiem nodokļiem,
nodevām un citiem maksājumiem izstrādei"

TA-3200 ____________________________________

(I.Baldiņa, B.Paševica, D.Robežniece, L.Straujuma, V.Krievāns, U.Līkops, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes laikā panākto vienošanos, darba grupas vadības funkciju uzņemas Labklājības ministrija.
2. Valsts kancelejai:
2.1. precizēt Ministru prezidenta rīkojuma projektu, paredzot, ka darba grupu vada Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece A.Groza;
2.2. precizēto Ministru prezidenta rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 

Informatīvie jautājumi

50.§

Par valsts civildienesta ieviešanu valsts aģentūrās
____________________________________

(B.Pētersone, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, U.Līkops, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītājas B.Pētersones sniegto informāciju par valsts civildienesta normu piemērošanu valsts aģentūrās.
2. Atzīmēt šādus svarīgākos principus Valsts civildienesta likuma 3.panta pirmās daļas piemērošanai valsts aģentūrās:
2.1. izvērtēt, vai ierēdņa amatam piekrītošais pienākumu apjoms pārsniedz piecdesmit procentus, piemēram, muzejos, skolās, zinātniskās institūcijās u.tml., kas izveidotas kā aģentūras un kur nav ierēdņu amatu vispār, jo pamatā netiek veiktas no likuma izrietošās ierēdņa funkcijas;
2.2. nosakot ierēdņa amatus, uzsvars nav liekams uz amata nosaukumu, bet uz amatā veicamajiem pienākumiem;
2.3. šaubu gadījumā ir iespēja vērsties Valsts civildienesta pārvaldē, kuras pienākums ir ierēdņu amatu noteikšana atbilstoši Valsts civildienesta likuma 3.panta prasībām, kā arī konsultēties Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentā, ja, saskaņojot amatus, nav panākta vienošanās ar Valsts civildienesta pārvaldi;
2.4. valsts aģentūru direktori strādā uz darba līguma un pārvaldes līguma pamata saskaņā ar Publisko aģentūru likumu līdz attiecīgu likuma normu izstrādāšanai un pieņemšanai.
3. Valsts sekretāriem informēt attiecīgās ministrijas padotībā esošo aģentūru direktorus par šī protokollēmuma 2.punktā minēto.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Valsts administrācijas skolas darbību
____________________________________

(U.Rusmanis, M.Bičevskis, G.Japiņa, L.Straujuma, B.Pētersone, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Valsts administrācijas skolas direktora U.Rusmaņa sniegto informāciju un Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Zemkopības ministrijas un Valsts kancelejas izteiktos viedokļus par Valsts administrācijas skolas piedāvātajiem kursiem valsts pārvaldes darbinieku mācību vajadzību apmierināšanai.
 
52.§
Dažādi jautājumi
____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra sēdē lemtajam (prot. Nr.66 80.§) pēdējā Ministru kabineta sēde 2006.gadā notiks 28.decembrī plkst.12.00.
2. Atzīmēt, ka pieteikumi par uz Ministru kabineta sēdi virzāmiem noteikumu projektiem, kurus Ministru kabineta loceklis ierosina pieņemt Latvijas Republikas Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā, iesniedzami Valsts kancelejā ne vēlāk kā līdz š.g. 18.decembrim plkst.15.00 konceptuālai izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.decembra sēdē (Ministru kabineta 2006.gada 2.maija sēdes prot. Nr.25 55.§).
3. Ņemt vērā, ka visi tiesību aktu projekti Ministru kabinetā iesniedzami atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajai kārtībai, pievienojot Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumus. Iesniegtie tiesību projekti bez minēto institūciju atzinumiem turpmāk Valsts kancelejā netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 

Sanāksmi slēdz plkst.11:05

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane