Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.24

2007.gada 21.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja vietniece


K.Gaugere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumā
Nr.359 "Par koncepciju "Par meklēšanas un glābšanas spēju attīstību un pilnveidošanu,
izmantojot helikopterus"""

VSS-878____________________________________

(E.Ektermane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-904____________________________________

(E.Ektermane)
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumus par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģija 2006. -2008.gadam"

VSS-905____________________________________

(E.Ektermane)
Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ādažu novada domei slēgt iepirkuma
līgumu par kultūrizglītības centra būvniecību un apsaimniekošanu"

VSS-902____________________________________

(E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās
daļas nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-903____________________________________

(E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-884____________________________________

(E.Ektermane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos
Nr.42 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

VSS-885____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos
Nr.62 "Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta
finansējamās institūcijās""

VSS-886____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašniekam zudušu elektronisko sakaru galiekārtu
centralizētas datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu
izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu"

VSS-895____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-896____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos
Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas
Sodu reģistrā iekļautās ziņas""

VSS-897____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
12.§
Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas kritēriji un kārtība"

VSS-889____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pētniecības,
tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā EUREKA programmas ietvaros"

VSS-890____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības statistikas veidlapu paraugiem
2007./2008.mācību gadam"

VSS-891____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu""

VSS-879____________________________________

(E.Ektermane)
1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumus par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā"

VSS-880____________________________________

(E.Ektermane)
1. Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumus par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums"

VSS-892____________________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
18.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums"

VSS-893____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām
bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai"

VSS-894____________________________________

(L.Straujuma, M.Bičevskis, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos
Nr.48 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

VSS-898____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra instrukcijā
Nr.1 "Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams dokumenta projekts, kas saskaņā ar likumu
"Par valsts noslēpumu" satur klasificētu informāciju""

VSS-906____________________________________

(E.Ektermane)
Tieslietu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Postpenitenciārās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtība"

VSS-907____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā licencē un īsteno
probācijas programmas"

VSS-908____________________________________

(E.Ektermane)
Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Naturalizācijas pārvaldes darbības stratēģija
2007. -2009.gadam

VSS-909____________________________________

(N.Penke, E.Ektermane)
Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.48 "Noteikumi par Medicīnas profesionālās izglītības centra sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi""

VSS-899____________________________________

(E.Ektermane)
1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumus par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos
Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas
un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""

VSS-900____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos
Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

VSS-887____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-888____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

VSS-901____________________________________

(E.Ektermane)
1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Likumprojekts "Informācijas atklātības likums"

VSS-881____________________________________

(Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"

VSS-882____________________________________

(Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

VSS-883____________________________________

(Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

33.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Agroķīmisko pētījumu centrs" nodošanu privatizācijai (123.saraksts)"

VSS-1727____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 9.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" nodošanu privatizācijai (124.saraksts)"

VSS-1728____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 10.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Meliorprojekts" nodošanu privatizācijai (125.saraksts)"

VSS-1729____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 11.§).

 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 27.novembra rīkojumā
Nr.472 "Par nekustamā īpašuma nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā""

VSS-519____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2007.gada 5.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 7.§).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā
Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""

VSS-521____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2007.gada 5.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 9.§).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna kopsavilkumā"

VSS-711____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2007.gada 17.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.19 22.§).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Slokas ielā 37a, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-1748____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)
Neatsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 36.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 28.jūnijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Limbažu rajonā, Limbažos,
Klostera ielā 4a, nodošanu Limbažu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-1718
TA-1683 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Ektermane)
Neatsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 42.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts š.g. 20.jūnijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1683).

 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā
Nr.646 "Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra""

VSS-1719____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 43.§).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos
Nr.445 "Valsts aģentūras "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" nolikums""

VSS-1710____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.46 47.§).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Upes ielā 1a"

VSS-1794____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 21.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.48 41.§).
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā
dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu"

VSS-86____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2007.gada 18.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.3 43.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§

Noteikumu projekts "Par Reģionālo līgumu par zemes ciparu apraides plānošanu I reģionā
(I reģiona daļās, kas atrodas rietumos no 170° E meridiāna un ziemeļos no 40° S paralēles,
izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā frekvenču joslās 174-230 MHz
un 470-862 MHz (Ženēva 2006)"

VSS-574
TA-1443 ____________________________________

(A.Ļubļina-Goldmane, N.Penke, M.Bičevskis, S.Penģerote, M.Gruškevics, N.Kalns, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai lūgt valsts aģentūru "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" pasteidzināt tulkojuma veikšanu starptautiskajam līgumam "Par Reģionālo līgumu par zemes ciparu apraides plānošanu I reģionā (I reģiona daļās, kas atrodas rietumos no 170° E meridiāna un ziemeļos no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā frekvenču joslās 174-230 MHz un 470-862 MHz (Ženēva 2006)" un tā iesniegšanu Satiksmes ministrijai.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. mainīt likumprojekta izdošanas pamatojumu (pilnvarojumu) uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. precizēto noteikumu projektu, līgumu un tā tulkojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
46.§

Noteikumu projekts "Par Reģionālo līgumu par Eiropas apraides zonu (Stokholma 1961)
un protokolu, ar ko groza noteiktas Reģionālā līguma par Eiropas apraides zonu
(Stokholma 1961) daļas"

VSS-575
TA-1444 ____________________________________

(A.Ļubļina-Goldmane, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai lūgt valsts aģentūru "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" pasteidzināt tulkojuma veikšanu starptautiskajam līgumam "Par Reģionālo līgumu par Eiropas apraides zonu (Stokholma 1961) un protokolu, ar ko groza noteiktas Reģionālā līguma par Eiropas apraides zonu (Stokholma 1961) daļas)" un tā iesniegšanu Satiksmes ministrijai.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. mainīt likumprojekta izdošanas pamatojumu (pilnvarojumu) uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. precizēto noteikumu projektu, līgumu un tā tulkojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 
47.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-543
TA-1522 ____________________________________

(D.Vilkaste, O.Kokāne, G.Puķītis, L.Straujuma, M.Bičevskis, E.Ektermane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Vides ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvais jautājums

48.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1615 ____________________________________

(E.Ektermane)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ozolu arodvidusskolā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās 
E.Ektermane