Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.29

2009.gada 30.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Bergmane

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

J.Strīķe

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

G.Lukstiņa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Armijas dzelzceļš" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-1109
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pils ielā 21, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1110
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.561 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība""

VSS-1111
____________________________________

(E.Dreimane, J.Bunkšs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-1112
____________________________________

(E.Dreimane, J.Bunkšs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību"

VSS-1113
____________________________________

(E.Dreimane, J.Bunkšs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-1114
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

VSS-1115
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1116
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Atbalss ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1117
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Stāķi 20" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu"

VSS-1128
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

VSS-1129
____________________________________

(E.Dreimane, S.Zvidriņa, G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

VSS-1130
____________________________________

(E.Dreimane, L.Sīka, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu

VSS-1131
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumā Nr.343 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu""

VSS-1122
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.98 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-1123
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp ARTEMIS kopuzņēmumu un Latvijas Republiku"

VSS-1124
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1125
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība"

VSS-1126
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

VSS-1127
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""

VSS-1118
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"

VSS-1119
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

VSS-1120
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""

VSS-1121
____________________________________

(E.Dreimane, I.Freiberga, G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1135
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""

VSS-1136
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.354 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

VSS-1137
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

VSS-1138
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

VSS-1139
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

VSS-1132
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic darījumus ar piena kvotām, piena kvotu administrēšana un kontrole, kā arī maksāšanas kārtība par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju"

VSS-1133
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju"

VSS-1134
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valstu robežu krustpunktu"

VSS-65
____________________________________

(A.Teikmanis, G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 15.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 2.§).
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētājiem"

VSS-67
____________________________________

(A.Teikmanis, G.Veismane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2009.gada 16.jūlija vēstulē Nr.43/4691-4817 minēto, neatsaukt 2009.gada 15.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.2 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.janvārim.
 
34.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"

VSS-138
____________________________________

(A.Teikmanis, G.Veismane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2009.gada 16.jūlija vēstulē Nr.61/178-4834 minēto, neatsaukt 2008.gada 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.4 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.martam.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par pakalpojumu direktīvas pilotprojekta SPOCS (Simple Procedures Online for Crossborder Services) ieviešanu

VSS-71
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 15.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.2 44.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi "Rīgas brīvostas likumā""

VSS-83
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2009.gada 20.jūlija vēstulē Nr.11-6/1 minēto, neatsaukt 2009.gada 22.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 23.septembrim.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi "Ventspils brīvostas likumā""

VSS-84
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2009.gada 20.jūlija vēstulē Nr.11-6/1 minēto, neatsaukt 2009.gada 22.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 23.septembrim.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par salmonelozes profilakses pasākumiem un valsts atbalsta piešķiršanas kārtību salmonelozes apkarošanai"

VSS-254
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 19.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.7 45.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""

VSS-578
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 47.§).
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"""

VSS-579
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 48.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

41.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā Nr.64 "Par Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.–2015.gadam""

TA-2524 ____________________________________

(N.Freivalds, M.Bičevskis, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, jautājumu Valsts sekretāru sanāksmē neskatīt un Satiksmes ministrijai iesniegt rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2397 ____________________________________

(V.Buša, A.Matīss, G.Puķītis, G.Lukstiņa, L.Straujuma, D.Lucaua, L.Enģele, L.Āboliņa, A.Petriņš, I.Bergmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija mēneša laikā sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Vides ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību organizē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas jautājumu apspriešanu.
2. Vides ministrijai:
2.1. ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, precizēt noteikumu projekta informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām un attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju;
2.2. pēc šī protokollēmuma 1.punktā minētās jautājumu apspriešanas, noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

43.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2720 ____________________________________

(G.Veismane )

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
44.§
Par Eiropas Savienības budžeta pārskatu

 ____________________________________

(I.Juhansone, L.Straujuma, M.Bičevskis, D.Lucaua, A.Teikmanis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu" sagatavošanu.
2. Nozaru ministrijām, optimizējot resursus un veicot strukturālās reformas, nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Savienības diskusijās ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. organizējot nozaru atašeju darbu Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā;
2.2. deleģējot pārstāvi darbam Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos ne zemāk kā departamenta direktora līmenī;
2.3. nosakot atbildību par nozares politikas interešu definēšanu un viedokļa sagatavošanu Eiropas Savienības jautājumos valsts sekretāra vietnieka vai valsts sekretāra līmenī.
3. Ārlietu ministrijai sagatavot ārlietu ministra vēstuli Ministru kabineta locekļiem par šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem jautājumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane