Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.48

2009.gada 17.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktore


Z.Matuzale

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Rokas apsēju un identifikācijas karšu ar Sarkanā Krusta emblēmu izgatavošanas un izsniegšanas kārtība"

VSS-1791
____________________________________

(G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Sarkanā Krusta viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Norvēģijas Bruņotajiem spēkiem"

VSS-1809
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā valsts iestādes un amatpersonas iegūst informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""

VSS-1799
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

VSS-1800
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1802
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"

VSS-1792
____________________________________

(K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

VSS-1795
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

VSS-1796
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Ogres ģimnāzijai"

VSS-1797
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis–Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1801
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

VSS-1789
____________________________________

(E.Dreimane, R.Beinarovičs, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai papildināt anotāciju ar III sadaļu un precizēto anotāciju līdz š.g. 21.decembrim plkst.9.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā (Ministru kabineta kārtības ruļļa 81.punkts).
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācību un zināšanu pārbaudes kārtība, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-1790
____________________________________

(G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Likumprojekts "Par Nairobi 2007.gada Starptautisko konvenciju par kuģu vraku aizvākšanu"

VSS-1781
____________________________________

(K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils–Piltene posma 6,106.–7,276.km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1782
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija–Strenči posma 2,842.–3,845.km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1783
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1784
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu"

VSS-1785
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-1786
____________________________________

(K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā"

VSS-1793
____________________________________

(K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

VSS-1794
____________________________________

(G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par likumprojektu.
 
21.§
Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcijas projekts

VSS-1807
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par koncepcijas projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-1798
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

VSS-1787
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību""

VSS-1788
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-1803
____________________________________

(A.Vilks, K.Vāgnere, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.613 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība""

VSS-1804
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

VSS-1805
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei"

VSS-1806
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-1808
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz 2010.gada 5.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (202.saraksts)"

VSS-806
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane, G.Veismane)

Neatsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.21 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 22.decembrim.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri", Vecpiebalgas pagastā, Cēsu rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-866
____________________________________

(I.Gaugers, G.Veismane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 4.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.22 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 17.februārim.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai

VSS-116
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.4 5.§).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.februāra rīkojumā Nr.83 "Par darba grupu 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanas uzraudzībai""

VSS-822
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.21 13.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumā Nr.1008 "Par darba grupu Latvijas–Krievijas robežšķērsošanas jautājumu risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai""

VSS-824
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.21 15.§).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-825
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 16.§).
 
36.§
Noteikumu projekts "Par līgumu par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi"

VSS-248
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 19.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.7 36.§).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

VSS-820
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 21.§).
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1593
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 21.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

39.§
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

VSS-1593
TA-4325 ____________________________________

(Z.Matuzale, M.Lazdovskis, L.Medina, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu līdz š.g. 23.decembrim atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Ja Zemkopības ministrija līdz š.g. 23.decembrim saskaņoto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē neiesniedz, Valsts kancelejai noteikumu projektu virzīt izskatīšanai nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

40.§
Par valsts portālu www.latvija.lv

VSS-1593
TA-4325 ____________________________________

(L.Straujuma, G.Ozols, U.Bisenieks, A.Teikmanis, U.Lielpēters, V.Narnicka, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atbalstīt priekšlikumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai turpmāk reizi divos mēnešos informēt Valsts sekretāru sanāksmi par virtuālās vienas pieturas aģentūras attīstības risinājumiem.
3. Atzīmēt, ka nākamā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas prezentācija ietvers informāciju par koplietošanas rīkiem e-pakalpojumu sniegšanā un personalizētiem e-pakalpojumiem. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai prezentācijā ietvert konkrēta e-pakalpojuma demonstrējumu.
 
41.§
Par likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta piektajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi

VSS-1593
TA-4325 ____________________________________

(I.Gaugers, L.Straujuma, G.Veismane)

Finanšu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Tieslietu ministriju nodrošināt likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta piektajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi.
 
42.§
Par "Koncepcijas par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu" saskaņošanas gaitu

VSS-1593
TA-4325 ____________________________________

(L.Straujuma, R.Osvalde, U.Lielpēters, A.Ploriņš, G.Puķītis, J.Sārts, R.Beinarovičs, A.Teikmanis, M.Lazdovskis, M.Priede, A.Vilks, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par Koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu un tā saskaņošanas gaitu.
2. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām attiecībā uz civildienesta ieviešanu pašvaldībās.
3. Atzīmēt, ka sanāksmes dalībnieki atbalsta koncepcijas projektā ietverto 3.variantu valsts civildienesta sistēmas turpmākai attīstībai.
4. Atbalstīt priekšlikumu Valsts kancelejai, izveidojot darba grupu nepieciešamo grozījumu Valsts civildienesta likumā sagatavošanai, iekļaut tajā Labklājības ministrijas pārstāvjus.
 
43.§
Dažādi

VSS-1593
TA-4325 ____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Lai nodrošinātu Ministru kabinetā pieņemto tiesību aktu, kuru spēkā stāšanās ir paredzēta ar 2010.gada 1.janvāri, savlaicīgu noformēšanu, parakstīšanu un publicēšanu laikrakstā Latvijas Vēstnesis, visus attiecīgos ministrijā gatavotos tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā (informāciju par šiem jautājumiem elektroniski nosūtot Ministru prezidenta biroja vadītājai O.Augustovskai) līdz š.g. 18.decembrim plkst.14.00 izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē.
2. Ņemot vērā, ka 24. un 31.decembris ir svētku dienas un brīvdienas, nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme notiks 2010.gada 7.janvārī.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:35

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane