Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.1

2010.gada 7.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 12.00

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lielrustiņi" Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-21
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā"

VSS-22
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-23
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"

VSS-24
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 007-10 "Higiēnas prasības būvēm""

VSS-25
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"

VSS-15
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""

VSS-16
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

VSS-17
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citam centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

VSS-18
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-14
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""

VSS-3
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

VSS-19
____________________________________

(K.Vāgnere, E.Dreimane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.698 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums""

VSS-20
____________________________________

(E.Dreimane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu"

VSS-4
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu"

VSS-5
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta rīkojumā Nr.534 "Par Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes koncepciju""

VSS-6
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""

VSS-7
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.290 "Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā""

VSS-26
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā"

VSS-28
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos""

VSS-29
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

VSS-30
____________________________________

(K.Vāgnere, E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.328 "Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valdījumā""

VSS-10
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""

VSS-11
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi"

VSS-12
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā"

VSS-13
____________________________________

(K.Vāgnere, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par kartupeļu cietes ražošanas kvotas piešķiršanu"

VSS-8
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Skultes osta-1, Saulkrastu lauku teritorijā, Saulkrastu novadā"

VSS-9
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

VSS-2
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 

Atsaucamie projekti

31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (200.saraksts)"

VSS-830
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2010.gada 6.janvāra vēstulē Nr.231.2-5-88 minēto, neatsaukt 2009.gada 4.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.22 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 13.janvārim.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (197.saraksts)"

VSS-885
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 11.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 25.§).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (203.saraksts)"

VSS-886
____________________________________

(E.Dreimane)

Neatsaukt 2009.gada 11.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 26.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts 2010.gada 4.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-6).
 
34.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"

VSS-753
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2010.gada 5.janvāra vēstulē Nr.1-55/21 minēto, neatsaukt 2009.gada 14.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.19 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 7.martam.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par samaksu valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija" par saņemto radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu

VSS-858
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 4.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.22 14.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.655 "Par Plānu to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.–2009.gadam""

VSS-944
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 18.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 7.§).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Plānā to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.–2009.gadam"

VSS-945
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 18.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 8.§).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam""

VSS-946
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2010.gada 5.janvāra vēstulē Nr.19-1-02/27 minēto, neatsaukt 2009.gada 18.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.februārim.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam"

VSS-947
____________________________________

(R.Beinarovičs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2010.gada 5.janvāra vēstulē Nr.19-1-02/27 minēto, neatsaukt 2009.gada 18.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.februārim.
 
40.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"

VSS-908
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 11.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 44.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-828
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2009.gada 14.decembra vēstulē Nr.3-06/6137 minēto, neatsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.martam.
 
42.§
Noteikumu projekts "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz un reģistrē sertifikātu, pagarina tā termiņu un anulē to, kā arī sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"

VSS-1032
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2009.gada 23.decembra vēstulē Nr.3-06/6295 minēto, neatsaukt 2009.gada 9.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.martam.
 
43.§
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"

VSS-1033
____________________________________

(G.Puķītis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2009.gada 23.decembra vēstulē Nr.3-06/6295 minēto, neatsaukt 2009.gada 9.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.maijam.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.435 "Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""

VSS-1025
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 2.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkojuma projektu (prot. Nr.25 49.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"

TA-4541 ____________________________________

(J.Melderis, L.Medina, I.Pētersone, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.2. likumprojekta anotāciju atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.3. likumprojektu un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

46.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā"

TA-4541 ____________________________________

(A.Liepiņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2009.gada 16.decembra vēstulē Nr.432-1-13143 ietverto informāciju, atzīmēt, ka 2009.gada 4.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-850) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2010.gada 15.martam.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-4620 ____________________________________

(A.Stucka, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 12.10

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane