Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2010.gada 18.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā -
direkcijas vadītāja - vēstniece


I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Dalbiņi" Nīcas novada Nīcas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-357
____________________________________

(G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas kārtība"

VSS-369
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-370
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītas darbības"

VSS-365
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-353
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē"

VSS-354
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu"

VSS-355
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-356
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.287 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-371
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"

VSS-372
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 14, Liepājā, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"

VSS-373
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas valdījumā"

VSS-374
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-375
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija sagatavoto noteikumu projektu iesniegs Ministru kabinetā, lūdzot to pasludināt par Ministru kabineta lietu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos"

VSS-366
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

VSS-367
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

VSS-368
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informāciju sistēmu likumā"

VSS-359
____________________________________

(G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā"

VSS-360
____________________________________

(G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu"

VSS-364
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-363
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-358
____________________________________

(L.Medina, G.Puķītis, G.Veismane)

Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstij piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem"

VSS-361
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-362
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, sedz ar izglītības iegūšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"

VSS-1317
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 10.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 15.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-503 ____________________________________

(L.Osīte, B.Zakevica, I.Gaugers, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai līdz 2010.gada 31.martam iekļaut Kultūras ministrijas grāmatvedības bilancē ēkas, kas atrodas uz rīkojuma projektā minētajām zemes vienībām un iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus dokumentus, kas apliecina dotā uzdevuma izpildi.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas attiecīgi precizēt rīkojuma projektu;
3.2. precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Ekonomikas ministriju;
3.3. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-282 ____________________________________

(G.Puķītis, J.Pūce, L.Medina, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Vides ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.marta sēdē.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-669 ____________________________________

(G.Puķītis, J.Pūce, L.Medina, G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas sniegto informāciju par saskaņošanas rezultātiem, atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Vides ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu precizēt atbilstoši panāktajai vienošanai ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.marta sēdē.
 

 

 

Informatīvie jautājumi

28.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""

____________________________________

(J.Pūce, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2010.gada 8.marta vēstulē Nr.432-1-2042 minēto, atzīmēt, ka 2010.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-193) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2010.gada 4.jūnijam.
 
29.§
Par virtuālās vienas pieturas aģentūras attīstības risinājumiem

____________________________________

(L.Straujuma, G.Ozols, I.Juhansone, U.Bisenieks, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par e-pakalpojumu koplietošanas risinājumiem.
 
30.§
Par 25.-26.marta Eiropadomes sanāksmi

____________________________________

(I.Juhansone, L.Straujuma, J.Pūce, I.Gaugers, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane