Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.20

2010.gada 20.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā -
direkcijas vadītāja - vēstniece


I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Rancāne

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks


A.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

M.Heislere-Celma

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību"

VSS-615
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

VSS-616
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-617
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un noteikšanas kārtību"

VSS-618
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-619
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas programmu""

VSS-610
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""

VSS-611
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Par likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-612
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Ieteikumu projekts "Ieteikumi būvdarbu konkursa dokumentu izstrādāšanai"

VSS-628
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

VSS-607
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

VSS-608
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā"

VSS-609
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcijas projekts

VSS-626
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

VSS-613
____________________________________

(G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"

VSS-614
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-633
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

VSS-603
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-602
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas"

VSS-599
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-600
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvietotas un noformētas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekļuves punkti, pastkastīšu punkti un pastkastītes"

VSS-601
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-604
____________________________________

(G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.828 "Noteikumi par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-605
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.6 "Par Kriminālsodu politikas koncepciju""

VSS-606
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""

VSS-625
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis"

VSS-620
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas kārtība"

VSS-621
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās""

VSS-622
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Veterinārās īpašās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība"

VSS-623
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-624
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojumā Nr.928 "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu""

VSS-629
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"

VSS-630
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselīga uztura speciālistu asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta balvas piešķiršanas kārtība"

VSS-631
____________________________________

(G.Veismane)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Radošo savienību padome" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanas kārtība"

VSS-632
____________________________________

(G.Veismane)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Radošo savienību padome" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

35.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

VSS-298
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 4.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.9 10.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-334
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.10 16.§).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

VSS-1562
____________________________________

(I.Pētersone, G.Veismane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.42 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 21.jūnijam.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

VSS-1579
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.42 18.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-1545
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.41 20.§).
 
40.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-828
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 23.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"

VSS-1033
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 9.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 27.§).
 
42.§
Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"

VSS-1591
____________________________________

(G.Puķītis, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 18.maija vēstulē Nr.12-06/1799 minēto, neatsaukt 2009.gada 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.jūlijam.
 

Informatīvie jautājumi

 

 

 

43.§

Par sabiedrības viedokli par Eiropas Savienību

VSS-1591
____________________________________

(I.Juhansone, G.Berķe, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai sabiedrisko attiecību aģentūras "BPS PR" valdes priekšsēdētājas G.Berķes sniegto informāciju par pētījuma "Sabiedrības viedoklis par Eiropas Savienību" rezultātiem.
 
44.§
Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas izpildi

VSS-1591
____________________________________

(L.Straujuma, B.Bāne, M.Gruškevics, M.Lazdovskis, G.Puķītis, R.Beinarovičs, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Vienoties, ka valsts pārvaldes iestādes mājas lapā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrā daļā minētā informācija ievietojama šādā apjomā:
2.1. amatpersonas vārds, uzvārds;
2.2. mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.
 
45.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.13.apakšpunkta izpildes problēmām

VSS-1591
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, L.Straujuma, B.Bāne, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par konstatētajām problēmām Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.13.apakšpunkta jaunās redakcijas (stājusies spēkā ar š.g. 1.maiju) izpildes nodrošināšanā.
2. Ņemot vērā, ka arī ministrijas ir konstatējušas līdzīgas problēmas, atbalstīt priekšlikumu Valsts kancelejai steidzami sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Vienoties, ka līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", informācija, saskaņā ar šo noteikumu 11.13.apakšpunktu, iestādes mājas lapā nav ievietojama.
 
46.§
Par plānoto Valsts budžeta izdevumu apguvi līdz 2010.gada 30.aprīlim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-1591
____________________________________

(B.Bāne, D.Rancāne, J.Šnore, L.Straujuma, G.Puķītis, M.Lazdovskis, R.Beinarovičs, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai turpināt stingru budžeta izdevumu izpildes uzraudzību Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros un gadījumos, kad ministrijas neiesniedz priekšlikumus budžeta līdzekļu pārdalei, Finanšu ministrijai nepieciešamības gadījumā, kad konstatētas sistemātiskas vai būtiskas budžeta plāna neizpildes, rosināt valdībai priekšlikumus par budžeta līdzekļu pārstrukturēšanu.
2. Par Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanu atbildīgajām iestādēm – Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai un Valsts kancelejai – sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem līdz 2010.gada 3.jūnijam pārskatīt neattiecināmo izmaksu apjomu Eiropas Savienības fondu projektos, kurus īsteno valsts budžeta iestādes, un iesniegt Finanšu ministrijā plānus par Eiropas Savienības fondu projektu grozījumiem saistībā ar turpmāko neattiecināmo izmaksu izņemšanu no projektiem un argumentētu pamatojumu neattiecināmo izmaksu plānošanai minimālā apmērā, ja tādas ir nepieciešamas.
3. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas izvērtēšanas, iesniegt 2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmei priekšlikumus turpmākai rīcībai kopā ar valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2010.gada piecos mēnešos.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane