Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.25

2010.gada 1.jūlijā

 Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

J.Strīķe

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve

I.Olafsone

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietnieceL.Milenberga

 Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

VSS-753
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem apkopošanu, sagatavošanu un publicēšanu"

VSS-754
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība"

VSS-755
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-756
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-757
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-758
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par mācību kuģa "Afanasijs Ņikitins" atsavināšanu"

VSS-759
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
8.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.55 8.§) "Noteikumu projekts "Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība"" doto uzdevumu izpildi"

VSS-777
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā Nr.444 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jauktajā komisijā valsts robežas atjaunošanai dabā""

VSS-760
____________________________________

(G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"

VSS-763
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra rīkojumā Nr.826 "Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju""

VSS-764
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-776
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās"

VSS-779
____________________________________

(G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-748
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"

VSS-752
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību"

VSS-778
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par ūdens apgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un korektīvajiem pasākumiem sagatavošanu"

VSS-761
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""

VSS-762
____________________________________

(G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1076 "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

VSS-768
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 12.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

VSS-749
____________________________________

(J.Pūce, G.Veismane)

1. Ņemot vērā Vides ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 12.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Prasības savvaļas sugas dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"

VSS-750
____________________________________

(G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas), kā arī agrāk izzudušu sugu populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauju izsniegšanas kārtība"

VSS-751
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

VSS-765
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""

VSS-766
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu"

VSS-767
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"

VSS-769
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un to labturības prasības"

VSS-770
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība un A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"

VSS-771
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

VSS-772
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

VSS-773
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""

VSS-774
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"

VSS-775
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

33.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1801
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas projektu (prot. Nr.48 10.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācību un zināšanu pārbaudes kārtība, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-1790
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektu (prot. Nr.48 12.§).
 
35.§
Likumprojekts "Par Nairobi 2007.gada Starptautisko konvenciju par kuģu vraku aizvākšanu"

VSS-1781
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.48 13.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils - Piltene posma 6,106. – 7,276. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1782
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2010.gada 21.jūnija vēstulē Nr.03-05/3156 minēto, neatsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.48 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija – Strenči posma 2,842. – 3,845. km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1783
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2010.gada 21.jūnija vēstulē Nr.03-05/3152 minēto, neatsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.48 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1784
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2010.gada 21.jūnija vēstulē Nr.03-05/3154 minēto, neatsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.48 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā"

VSS-1760
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 10.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas projektu (prot. Nr.47 22.§).
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

VSS-1787
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas projektu (prot. Nr.48 23.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstij piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem"

VSS-361
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 18.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.11 22.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojumā Nr.928 "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu""

VSS-629
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 20.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.20 31.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība""

VSS-671
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 3.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.22 19.§).
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1780
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2010.gada 30.jūnija vēstulē Nr.2.2-1/2342 minēto, neatsaukt 2009.gada 10.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 20.jūlijam.
 
45.§
Noteikumu projekts "Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-1803
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.48 25.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

46.§

Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-1803
TA-1559 ____________________________________

(M.Bičevskis, M.Lazdovskis, I.Olafsone, V.Reitere, G.Veismane)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska sniegto informāciju par konceptuāli panākto vienošanos ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju un, ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība šādu risinājumu neatbalsta, kā arī ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas un Zemkopības ministrijas iebildumus, likumprojektu pakete izskatāma Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu paketi atbilstoši panāktajai vienošanai ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu paketi;
2.3. precizēto likumprojektu paketi nosūtīt saskaņošanai iesaistītajām nozaru ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam;
2.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu paketi, tai skaitā par nesaskaņotajiem jautājumiem konkrēti formulējot atšķirīgos viedokļus, iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-1803
TA-1560 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
48.§
Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

VSS-1803
TA-1561 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-1803
TA-1562 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

VSS-1803
TA-1563 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-1803
TA-1564 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-1803
TA-1567 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

VSS-1803
TA-1569 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

VSS-1803
TA-1570 ____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokola 46.paragrāfam likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""

VSS-1803
TA-1585 ____________________________________

(R.Beinarovičs, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Labklājības ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

56.§

Civildienesta attīstības tendences Eiropas Savienības dalībvalstīs (27)

VSS-1803
TA-1585 ____________________________________

(G.Veismane)

Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par civildienesta attīstības tendencēm Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 
57.§
Par plānoto valsts budžeta izdevumu apguvi līdz 2010.gada 31.maijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-1803
TA-1585 ____________________________________

(M.Bičevskis, J.Pūce, I.Āboliņa, L.Straujuma, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Visiem ministriju un centrālo valsts iestāžu vadītājiem nodrošināt nekavējošu finansēšanas plānu precizēšanu atbilstoši reālajai situācijai un regulāru to aktualizēšanu, ja konstatētas nobīdes projektos.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Veselības ministrijai kā par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm atbildīgajām iestādēm līdz 2010.gada 30.septembrim nodrošināt neattiecināmo izmaksu samazināšanu valsts budžeta iestāžu īstenojamo Eiropas Savienības fondu projektos saskaņā ar ministriju iesniegtajiem plāniem (Finanšu ministrijas sagatavotā informatīvā materiāla 5.pielikums), nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus projektos un sagatavojot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu īstenošanu.
3. Par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk neattiecināmās izmaksas plāno tikai nepieciešamā apmērā, bet ne vairāk kā 2% no attiecināmo izmaksu summas. Minētais nosacījums attiecināms uz Eiropas Savienības projektiem, par kuru īstenošanu uz 2010.gada 15.jūliju nav noslēgti līgumi vai vienošanās. Nosacījums var tikt nepiemērots, ja lēmums par citu procentuālo ierobežojumu ir pieņemts Ministru kabinetā pēc 2010.gada 15.jūlija.
4. Lai nodrošinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ietvaros paredzēto neattiecināmo izmaksu samazināšanu, finansējuma saņēmējiem līdz 2010.gada 31.jūlijam izvērtēt neattiecināmo izmaksu samazinājumu, tai skaitā neattiecināmās izmaksas nosakot kā attiecināmās, ievērojot Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto, un ierosināt grozījumus projektos, iesniedzot attiecīgus priekšlikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
5. Finanšu ministrijai turpināt stingru budžeta izdevumu izpildes uzraudzību 1.mērķa Eiropas Savienības fondu ietvaros, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un Šveices finansiālās palīdzības ietvaros un gadījumos, kad ministrijas neiesniedz priekšlikumus budžeta līdzekļu pārdalei, Finanšu ministrijai nepieciešamības gadījumā, kad konstatētas sistemātiskas vai būtiskas budžeta plāna neizpildes, sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu aktivitātēm atbildīgajām iestādēm sniegt valdībai priekšlikumus par budžeta līdzekļu pārstrukturēšanu.
6. Ja 1.mērķa Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un Šveices finansiālās palīdzības ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir lielāka par 5 procentiem, turpmāk katra mēneša trešajā nedēļā ministrijas un centrālās valsts iestādes vadītājam ziņot valsts sekretāru sanāksmē par neizpildes iemesliem.
 
58.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1803
TA-1585 ____________________________________

(G.Veismane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane