Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2011.gada 21.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par kuģu A-18 un P-04 atsavināšanu"

VSS-387
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai""

VSS-386
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

VSS-383
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes nodrošina saistību reģistrāciju"

VSS-384
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas, Satversmes tiesas, Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas kancelejas un Centrālās zemes komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"

VSS-385
____________________________________

(D.Kurpniece, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts policijas nolikums""

VSS-388
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-389
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Plāna projekts "Par Valsts civilās aizsardzības plānu"

VSS-390
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"

VSS-416
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"

VSS-381
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

VSS-382
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrības "Terēze", Nodibinājuma "Sociālo Pakalpojumu Aģentūra" un Latvijas Audžuģimeņu biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne –Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils – Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-391
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi"

VSS-418
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""

VSS-419
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"

VSS-411
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību"

VSS-412
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"

VSS-413
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-414
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-415
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Tvaika ielā 2, Rīgā"

VSS-392
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

VSS-398
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"

VSS-399
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam""

VSS-400
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-401
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par plūdu draudu novēršanai izstrādājamiem ūdens objekta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem"

VSS-402
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Doles sala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-403
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""

VSS-404
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-405
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.701 "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējās vienošanās par Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ieviešanu""

VSS-406
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.969 "Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā Vadošā iestāde, un Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā Sertifikācijas un Revīzijas iestāde, vienošanās par darbības programmas INTERACT 2007-2013""

VSS-407
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.970 "Par Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam" ieviešanu""

VSS-408
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1101 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""

VSS-409
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1125 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu""

VSS-410
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 2.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
34.§
Likumprojekts "Par Eiropas vietējo pašvaldību hartas Papildprotokolu par tiesībām piedalīties vietējās varas darbībā"

VSS-417
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam īstenošanu 2010.gadā"

VSS-421
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"

VSS-393
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"

VSS-394
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""

VSS-395
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome un Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""

VSS-396
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Aitu pārraudzības kārtība"

VSS-397
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība"

VSS-420
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits"

VSS-1396
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.45 8.§).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" likvidāciju"

VSS-1176
____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 7.oktobra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas projektu (prot. Nr.39 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 5.maijam.
 
44.§
Ieteikumu projekts "Civillikuma 1073.pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta otrajā daļā paredzēto valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"

VSS-1176
TA-888 ____________________________________

(M.Bičevskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto ieteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt ieteikuma projektu un saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. precizēto ieteikuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

VSS-1176
TA-944 ____________________________________

(B.Medvecka, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
46.§
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"

VSS-1176
TA-978 ____________________________________

(I.Lipskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā, ka Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uztur spēkā savus atzinumos minētos iebildumus, Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
47.§
Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.martam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-1176
TA-978 ____________________________________

(I.Āboliņa, M.Bičevskis, G.Puķītis, J.Pūce, I.Alliks, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane