Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.24

2011.gada 16.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par būvju saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-647
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-632
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""

VSS-633
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-634
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-648
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Attīstības bankas kapitāla palielināšanu"

VSS-649
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

VSS-650
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"

VSS-637
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības"

VSS-638
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

VSS-639
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"

VSS-640
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises noteikumi"

VSS-641
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, radušos izdevumus"

VSS-642
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"

VSS-651
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-620
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai"

VSS-652
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""

VSS-653
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.543 "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu""

VSS-635
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā"

VSS-636
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"

VSS-621
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

VSS-631
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1072 "Uzraudzības komitejas nolikums""

VSS-622
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

VSS-623
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""

VSS-624
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumā"

VSS-625
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā""

VSS-626
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"

VSS-627
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr. LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"

VSS-628
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"

VSS-629
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-630
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-643
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""

VSS-644
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

VSS-645
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

VSS-646
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
35.§
Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas, Latvijas 1992.gada ģeodēziskās koordinātu sistēmas, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas un 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas parametrus un piemērošanas kārtība"

VSS-1433
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2011.gada 15.jūnijā vēstulē Nr.MV-N/1773 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.44 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 15.jūlijam.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1398
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2011.gada 15.jūnijā vēstulē Nr.231.2-5-6088 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 8.jūlijam.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu"

VSS-1348
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.45 14.§).
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par kosmosa tehnoloģiju attīstību un kosmosa rīcībpolitikas veidošanu valstī"

VSS-36
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 6.jūnijā vēstulē Nr.1-05/3267 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.3 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 20.septembrim.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts valodas likumā"

VSS-1362
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.45 59.§).
 
40.§
Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"

VSS-1337
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2011.gada 13.jūnijā vēstulē Nr.1-10/2588 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 74.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi "Civilprocesa likumā""

VSS-1383
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Tieslietu projektu (prot. Nr.45 76.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1419
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas projektu (prot. Nr.45 90.§).
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""

VSS-1372
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu (prot. Nr.45 95.§).
 
44.§
Par Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmes protokollēmumu (prot.Nr.23 46§) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

VSS-1372
TA-1243 ____________________________________

(G.Kauliņš, R.Beinarovičs, E.Dreimane)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.23 46.§) un izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. tikties ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, lai vēlreiz izdiskutētu projektā ietverto Finanšu ministrijas piedāvājumu attiecībā uz subjektu loku, kam ir tiesības veikt Eiropas Savienības fonda iepirkumu pirmspārbaudes un vienotos par noteikumu projekta redakciju. Viedokļu saskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē".
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko praksi Ministru kabineta rīkojumu noformēšanā, ja tiesiskais regulējums tajā apvieno atšķirīga rakstura pēc būtības nodalāmas darbības"

VSS-1372
TA-1337 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai, pārskatot Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatu, ietvert tajā metodiskus norādījumus Ministru kabineta rīkojumu projektu noformēšanai.
3. Līdz Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas pārskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu noformēšanā ievērot šādus principus:
3.1. viens no likumdošanas kvalitātes rādītājiem ir tiekšanās uz minimālu normatīvo aktu skaitu, ko var attiecināt arī uz citiem tiesību aktiem;
3.2. Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanā būtu jāņem vērā tie paši principi, pēc kādiem tiek gatavoti Ministru kabineta noteikumu projekti. Vienā Ministru kabineta rīkojumā būtu jāiekļauj tiesību normas, kuras vieno kopīgs regulēšanas priekšmets vai mērķis. Tiesību aktā ietvertajām tiesību normām jābūt savstarpēji loģiski saistītām un jāveido pabeigts regulējums. Ministru kabineta rīkojuma nosaukumam precīzi jāatspoguļo attiecīgā tiesību akta saturs;
3.3. Ministru kabineta rīkojuma projektā var iekļaut tiesisko regulējumu, kas regulē pēc būtības nodalāmas darbības, ja tiek ievēroti 3.2.apakšpunktā minētie nosacījumi un nepastāv kādi tiesiskie šķēršļi attiecīgā regulējuma ietveršanai vienā tiesību aktā (piemēram, lēmumu pieņemšanas tiesības par attiecīgajiem jautājumiem pieder dažādiem tiesību subjektiem, viena lēmuma pieņemšanai kā tiesiskais priekšnoteikums ir nepieciešama otra lēmuma spēkā stāšanās vai pastāv atšķirīga adresāta iepazīstināšanas procedūra (individuāla vai oficiāla publikācija) u.tml.);
3.4. jāizvairās no tāda regulējuma ietveršanas vienā Ministru kabineta rīkojumā, kuram ir atšķirīga pārsūdzības kārtība. Pretējā gadījumā adresātam var rasties neskaidrības par attiecīgo tiesību normu pārsūdzības iespējām. Piemēram, būtu jāizvairās no politisko lēmumu un administratīvo aktu iekļaušanas vienā Ministru kabineta rīkojumā, jo politiskie lēmumi nav pārsūdzami administratīvā procesa kārtībā. Ja vienā Ministru kabineta rīkojumā tomēr tiek iekļauts tiesiskais regulējums ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību, tad tai tiesību aktā jābūt nepārprotami izskaidrotai;
3.5. gadījumos, kad rīkojuma projekts būs uzskatāms par administratīvo aktu, tam jāatbilst Administratīvā procesa likuma noteikumiem par administratīvā akta izdošanu un tā sastāvdaļām;
3.6. Ministru kabineta rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijai Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" būtu norādāms pamatojums rīkojuma projektā iekļauto atšķirīgo darbību iekļaušanai vienā rīkojuma projektā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1372
TA-1308 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Medina, S.Sproģe, J.Pūce, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, G.Puķītis, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
47.§
Par 2011.gada 23.-24.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-1372
TA-1243 ____________________________________

(K.Našeniece, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ministrijām, ja nepieciešams, priekšlikumi par 2011.gada 23.-24.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem Ārlietu ministrijā iesniedzami līdz 20.jūnija plkst.10.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane