Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.36

2011.gada 15.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas prokurore

S.Kerno

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.671 "Ar militārā rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība""

VSS-1012
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""

VSS-1010
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses"

VSS-1024
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu"

VSS-997
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""

VSS-1013
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

VSS-1014
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""

VSS-1015
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā"

VSS-1016
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""

VSS-1017
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1018
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Priedkalne", Priedkalnē, Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1019
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Kuģinieku ielā 2, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1020
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Selgas" – 1, Saulītēs, Skultes pagastā, Limbažu novadā, pārdošanu"

VSS-1021
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par izpilddirektoru valdes reformu"

VSS-1022
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai izdevumiem samaksai komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 2011.gadā"

VSS-994
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""

VSS-995
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""

VSS-996
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu""

VSS-990
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2012.gadā"

VSS-991
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

VSS-992
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas augstskolu Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""

VSS-1001
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 26.septembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

VSS-1002
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitālā"

VSS-1003
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

VSS-1004
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība"

VSS-1005
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1006
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts vietējā autoceļa V135 Dūči-Limbaži posma 9,0.-18,9.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1007
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-1008
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Kurzemes plānošanas reģiona padomes, Latgales plānošanas reģiona padomes, Rīgas plānošanas reģiona padomes, Vidzemes plānošanas reģiona padomes un Zemgales plānošanas reģiona padomes viedokli par likumprojektu.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)""

VSS-1009
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

VSS-1011
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, rīkojuma projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"

VSS-1025
____________________________________

(A.Vilks, I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas patentpilnvaroto asociācijas un biedrības "Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa" viedokli par likumprojektu.
 
32.§
Koncepcijas projekts "Par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju"

VSS-1026
____________________________________

(A.Vilks, I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas līgumu par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā"

VSS-998
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""

VSS-999
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"

VSS-993
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām un tās izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

VSS-1023
____________________________________

(I.Gailīte)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

VSS-842
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 4.augusta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.30 4.§).
 
38.§
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"

VSS-279
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 25.februāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu (prot. Nr.8 17.§).
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

VSS-280
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 25.februāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu (prot. Nr.8 18.§).
 
40.§
Valsts pārvaldē nodarbināto novērtēšanas sistēma

VSS-280
____________________________________

(E.Upīte, K.Vintiša, B.Medvecka, A.Kalviņa, G.Kauliņš, A.Teikmanis, M.Lazdovskis, J.Šnore, J.Pūce, Dž.Innusa, I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" (VSS- 511) paredzot, ka iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu pēc iestādes izvēles veic elektroniski vai papīra formā, un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:20

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte