Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.51

2011.gada 29.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

VSS-1449
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas institūts" likvidāciju un tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas institūts" izveidošanu"

VSS-1450
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas institūta nolikums"

VSS-1451
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"

VSS-1452
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Valsts Kases viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos nolikums"

VSS-1453
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Bankas, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Saeimas Eiropas lietu komisijas, Valsts administrācijas skolas un biedrības LAPAS viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi"

VSS-1455
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (30.saraksts)"

VSS-1440
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

VSS-1441
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

VSS-1442
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1437
____________________________________

(I.Puikēvica-Puikevska, I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.144 "Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām""

VSS-1454
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""

VSS-1438
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļu""

VSS-1439
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"

VSS-1443
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu šķirnes pārbaudes veikšanai, selekcionāra tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā un minēto nodevu maksāšanas kārtība"

VSS-1445
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

VSS-1446
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Botāniķu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Likumprojekts „Grozījumi Zvejniecības likumā”

VSS-1447
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""

VSS-1448
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņo ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedz un izskata Ministru kabinetā"

VSS-1456
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par instrukcijas projektu.
 
Atsaucamie projekti

21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""

VSS-1291
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 17.novembra sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas projektu (prot. Nr.45 2.§).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-605
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.23 4.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodevu atļaujas laukuma jūrā izmantošanai mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai, ar to saistītai izpētei un ekspluatācijai"

VSS-606
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.23 5.§).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""

VSS-591
____________________________________

(B.Bāne, I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2011.gada 29.decembra vēstulē Nr.1-4-02/8557 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno nodokļu atbalsta pasākumu"

VSS-618
____________________________________

(B.Bāne, I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2011.gada 29.decembra vēstulē Nr.1-4-02/8557 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"

VSS-602
____________________________________

(J.Šnore, I.Gailīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 40.§) pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 13.janvārim.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-613
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.23 44.§).
 
Slēgtā daļa

28.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-613
____________________________________

(A.Kurme, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:15

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte